ZGK Piekary Śląskie

Marek grochowski nie jest już prezesem

Marek Grochowski nie jest już prezesem ZGK. Pełnił stanowisko przez cztery miesiące

Marek Grochowski, który pełnił funkcję od stycznia br. złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Na stanowisku zastąpił go Krzysztof Ślusarczyk – prezes spółki Nieruchomości-Brzeziny.