Mieszkańcy os. Wieczorka zapłacą karę za brak segregacji śmieci. "Śmieci wyrzucają osoby spoza osiedla"

Mieszkańcy osiedla Wieczorka skarżą się na zarządcę osiedla który nałożył na nich karę za niesegregowanie śmieci. Piekarzanie tłumaczą, że nie mają wpływu na, kto wyrzuca do pojemników śmieci, ponieważ klapy od kilku miesięcy są zepsute. ZGM wyjaśniło, że do spółki nie wpłynęło żadne zgłoszenie w tej sprawie.

W czwartek, 1 grudnia mieszkańcy poszczególnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych na osiedlu Wieczorka otrzymali pismo zawiadamiające o nałożeniu kar za niesegregowanie śmieci. Piekarzanie są oburzeni decyzją zarządcy, ponieważ pojemniki, przez które nałożona została kara, mają zepsute klapy. W związku z tym do śmietników ma dostęp każdy.

- Ludzie z prywatnych domów, prywatnych zamykanych kamienic podjeżdżają wieczorem lub w nocy autem na osiedla i wrzucają do tych śmietników przy blokach, co chcą - wyjaśnia piekarzanka i była mieszkanka osiedla.

Zdaniem mieszkańców pojemniki od września 2022 roku mają zepsutą klapę, dlatego zarządca nie powinien nakładać kary na mieszkańców m.in. ulic: Maczka, Waculika oraz Andersa.

Do ZGM nie wpłynęło zawiadomienie o uszkodzonych śmietnikach

Radny Daniel Pliszka na prośbę mieszkańców zgłosił sprawę do zarządcy. Okazało się, że po przeprowadzeniu kontroli rejestru zgłoszeń żaden z mieszkańców osiedla nie zgłosił brakującej klapy ani uszkodzonego zamka. - Pracownik podczas swoich czynności kontrolnych zauważył brakującą klapę i w dniu wczorajszym (1 grudnia) zgłosił ten fakt do wykonawcy - tłumaczy radny.

Daniel Pliszka dodaje, że uszkodzenia śmietników w tym rejonie osiedla nie jest to jednorazowy incydent. Oprócz szerokiej skali dewastacji, mieszkańcy często zapominają o zamykaniu klap, co wiąże się z ogólnodostępnością pojemników.

Mieszkańcy os. Wieczorka podkreślili, że aby uniknąć takich sytuacji, pojemniki powinny znajdować się w zamykanych wiatach śmietnikowych. - Brak działania ze strony zarządcy nie jest spowodowana jego opieszałością lecz brakiem technicznych możliwości wykonania nowych pojemników półpodziemnych z uwagi na sieć techniczną znajdującą się wzdłuż ulicy, a kolejnym powodem jest brak środków finansowych Wspólnot Mieszkaniowych aby te pojemniki zmieniać - zaznacza radny Pliszka.

Zapowiedziane kontrole nie przyniosły spodziewanego skutku

ZGM poinformował, że 29 września 2022 roku odbyły się kontrole w rejonie ulic Andersa, Maczka, Waculika oraz na ul. Papieża Jana Pawła II, natomiast w październiku na ul. Konstytucji. Kontrole zostały przeprowadzone przez pracowników urzędu miasta w obecności ZGK oraz ZGM.

Dziesięć dni przed wyznaczonym terminem kontroli ZGM poinformowało mieszkańców w ogłoszeniu wywieszonym na klatce schodowej o zaplanowanej kontroli. W komunikacie podano termin i zakres kontroli. Niestety podczas inspekcji stwierdzono brak prawidłowej segregacji, co zgodnie z zapisami uchwały rady miasta skutkowało nałożeniem kary na mieszkańców.

Szczury w Piekarach

Może Cię zainteresować:

Szczury wygryzają dziury w rurach kanalizacyjnych. Dzieje się tak pomimo przeprowadzonej deratyzacji

Autor: Martyna Urban

17/11/2022

Subskrybuj piekary.info

google news icon