KWK Julian

KWK Julian w Piekarach

Powrót do przeszłości kopalni Julian i Andaluzja. W MDK zostanie otwarta wystawa fotograficzna

Kopalnie Julian i Andaluzje wywołują wśród mieszkańców nostalgię. Jeszcze do niedawna szyby Julki były wizytówką Piekar Śląskich. Obiekty niejednokrotnie były obiektem zainteresowań lokalnych fotografów. Dlatego też w Miejskim Domu Kultury zostanie otwarta wystawa fotograficzna poświęcona obu kopalniom.