Krzyż Wolności i Solidarności dla byłych pracowników KWK „Julian”

11 czerwca 2021 roku w Sali Marmurowej gmachu Urzędu Wojewódzkiego miało miejsce uhonorowanie zasłużonych osób Krzyżem Wolności i Solidarności. Wśród odznaczonych znaleźli się trzej mieszkańcy Piekar Śląskich.

W zeszły piątek w Urzędzie Wojewódzkim nastąpiło oficjalne wyróżnienie osób, które szczególnie działały na rzecz Rzeczpospolitej Polskiej. Wśród nich znaleźli się byli pracownicy KWK „Julian” - Józef Paluch, Włodzimierz Wylężek i Henryk Zych. Mężczyźni zostali odznaczeni Krzyżem Wolności i Solidarności nadanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w dowód uznania za zaangażowanie w działania opozycji wobec dyktatury komunistycznej w latach 1956-1989. O przyznanie odznaczeń wnioskował Instytut Pamięci Narodowej.

Procedurą przyznania wyróżnień oraz współpracę z katowickim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej zajmował się członek Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich – Józef Bajer (mężczyzna otrzymał Krzyż Wolności i Solidarności w 2018 roku). Z kolei pierwszą osobą odznaczoną w naszym mieście był Antoni Gawliczek – emerytowany pracownik Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich.

Krzyż Wolności i Solidarności

To polskie, państwowe odznaczenie cywilne, nadawane osobom, które działały przeciwko dyktaturze komunistycznej w czasach PRL. Wyróżnienie przyznawane jest osobom, które:
• byli aktywnymi członkami nielegalnych organizacji, które stawiały sobie za cel odzyskanie przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowanie praw człowieka w PRL,
• prowadzili zagrożoną odpowiedzialnością karną lub represjami działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania praw człowieka w PRL.

Krzyż Wolności i Solidarności przyznawany jest również osobom, które w latach 1956 – 1989 działając na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania praw człowieka w PRL lub biorąc świadomy udział w manifestacjach i działaniach:
• zostały zabite,
• doznały ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,
• przez łączny okres co najmniej 30 dni były więzione, aresztowane, internowane lub w inny sposób pozbawione wolności,
• zostały powołane na ćwiczenia wojskowe lub do odbycia zasadniczej służby wojskowej,
• były pozbawione prawa lub możliwości wykonywania zawodu lub podjęcia pracy przez okres co najmniej 6 miesięcy ,
• zostały wydalone z wyższej uczelni lub szkoły na okres co najmniej 6 miesięcy.

fot. UM Piekary Śląskie

Subskrybuj piekary.info

google news icon