PIT 2022

Maciej Czempiel rozliczanie PITów

Piekarski radny ponownie pomaga rozliczyć PITy. Pomoc można uzyskać przy Miejskim Domu Kultury

Maciej Czempiel - radny Piekar Śląskich od lat pomaga mieszkańcom w wypełnianiu deklaracji PIT. Również w tym roku piekarzanie mogą uzyskać bezpłatną pomoc w rozliczeniu podatkowym. Radny przyjmuje chętne osoby w punkcie zlokalizowanym przy Miejskim Domu Kultury.