Rusza X. edycja piekarskiego Budżetu Obywatelskiego. Łączna pula do wydania to 2 miliony złotych

Rusza kolejna edycja piekarskiego Budżetu Obywatelskiego. W tym roku na projekty złożone przez mieszkańców zostaną przeznaczone 2 miliony złotych. W tegorocznej edycji pojawiła się nowość w formule budżety - projekty zostaną podzielone na dwie kategorie - małe o wartości do 50 tys. zł, oraz duże o wartości do 800 tys. zł.

Budżet Obywatelski

W poniedziałek, 6 stycznia wystartuje dziesiąta edycja piekarskiego BO. W tym roku do 10 marca mieszkańcy miasta mogą składać wnioski z pomysłami na ciekawe projekty, którą zrealizowane na terenie Piekar Śląskich. W tegorocznej edycji program został podzielone na małe projekty (łączna pula to 250.000 zł z maksymalną wartością jednego projektu wynoszącą do 50.000 zł) oraz duże projekty (obejmują pulę 1.750.000 zł z maksymalną wartością jednego projektu do 800.000 zł).

- Budżet obywatelski to proces decyzyjny, w ramach którego mieszkańcy współtworzą budżet danego miasta, współdecydując o dystrybucji określonej puli środków publicznych - wyjaśnia piekarski magistrat. - Mówiąc najprościej – to współdecydowanie mieszkańców miasta o tym, na co przeznaczona zostanie część pieniędzy z miejskiej kasy - dodaje.

Jakie projekty można zgłaszać w ramach BO?

Budżet Obywatelski to inicjatywa, w której udział mogą wziąć wszyscy mieszkańcy Piekar, nawet ci niepełnoletni. Projekty realizowane w ramach BO mogą dotyczyć wyłącznie spraw znajdujących się w zakresie zadań publicznych pozostających w kompetencjach Miasta. Zgłaszać można zarówno projekty „twarde” (inwestycyjne), jak i projekty „miękkie” (kulturalne, artystyczne, społeczne).

Formularze do zgłoszenia projektu są dostępne na stronie Budżetu Obywatelskiego. We wniosku należy podać swoje dane osobowe, nazwę projektu, jego krótki opis, lokalizację, określić potencjalnych odbiorców, pełny opis propozycji projektu, uzasadnienie dla swojej propozycji, wstępny kosztorys oraz szacunkowy koszt utrzymania projektu po jego realizacji.

Przy obliczaniu kosztów można skorzystać ze specjalnie przygotowanego kosztorysu dostępnego na stronie www.obywatelski.piekary.pl lub skontaktować się z koordynatorem ds. Budżetu Obywatelskiego pod numerem telefonu 32 776 14 35 lub 691 693 031.

Wniosek można złożyć osobiście w Urzędzie Miasta, listownie na adres Urząd Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84, 41- 940 Piekary Śląskie z dopiskiem „Budżet Obywatelski” lub drogą mailowo na adres: pbo@piekary.pl, gdzie załącznikami do maila powinien być skan podpisanego wniosku oraz skany załączników.

Osiedle Wieczorka

Może Cię zainteresować:

Budowa parkingu na osiedlu Wieczorka w ramach BO. Przetarg ruszy za nieco ponad miesiąc

Autor: Martyna Urban

29/11/2022

Osiedle Wieczorka

Może Cię zainteresować:

Budowa parkingu na osiedlu Wieczorka w ramach BO. Przetarg ruszy za nieco ponad miesiąc

Autor: Martyna Urban

29/11/2022

Subskrybuj piekary.info

google news icon