Rusza nabór do przedszkoli w Piekarach na nowy rok szkolny. Zmienił się sposób rekrutacji

Na początku marca ruszy nabór do przedszkoli na rok szkolny 2023/23. Po raz pierwszy wykorzystany zostanie system informatyczny VULCAN. W procesie rekrutacji nie będzie brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

UM w Piekarach
Rekrutacja do przedszkoli

6 marca o godzinie 8.00 rozpocznie się nabór na wolne miejsca w piekarskich przedszkolach. Rodzice lub opiekunowie dziecka, którzy będą ubiegać się o przyjęcie po raz pierwszy albo zdecydują się na zmianę przedszkola, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024, prowadzonym z wykorzystaniem systemu informatycznego VULCAN. Nabór zamknie się 17 marca o godzinie 12.00.

Rodzice dzieci, które kontynuują edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie będą brać udziału w rekrutacji elektronicznej. W takim przypadku rodzice lub prawni opiekunowie składają jedynie w terminie 7 dni przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego, tj. od 27 lutego do 5 marca 2023 roku deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w formie papierowej. Po złożeniu deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego – dane dziecka zostaną wprowadzone do systemu informatycznego, który automatycznie zablokuje możliwość udziału dziecka w procesie rekrutacyjnym.

Konieczne jest podpisanie umowy

Rodzice lub prawni opiekunowie dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w danej placówce zobowiązani są do podpisania umowy w terminie do 15 września 2023 r. W przypadku, gdy umowa nie zostanie podpisana w tym terminie, będzie to potraktowane, jako rezygnacja z miejsca w przedszkolu.

Miejskie Przedszkole nr 4

Może Cię zainteresować:

Alarm bombowy w trzech piekarskich przedszkolach. W jednym z nich podjęto decyzję o ewakuacji

Autor: Martyna Urban

25/01/2023

Subskrybuj piekary.info

google news icon