Zdolni uczniowie z Piekar Śląskich ze stypendiami MEN i Prezesa Rady Ministrów

Nauka popłaca – przekonali się o tym piekarscy uczniowie szkół średnich, którzy za ponadprzeciętne wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia w olimpiadach i innych formach aktywności pozaszkolnej zostali nagrodzeni stypendiami MEN i Prezesa Rady Ministrów. Poznajmy nazwiska laureatów.

Uzdolnieni stypendyści

W tym roku, stypendium Prezesa Rady Ministrów trafiło do uczniów z Technikum nr 1 im Jacka Karpińskiego w Piekarach Śląskich: Karola Zwierzchowskiego i Pawła Waloszczyka. Podopieczni II Liceum Ogólnokształcącego w Piekarach Śląskich również zostali wyróżnieni – laureatami zostali: Adrian Bula i Oliwia Sycha. Powyższa czwórka to wychowankowie Zespołu Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich. Za wybitne osiągnięcia w nauce zostali również nagrodzeni uczniowie Akademickiego Zespołu Szkół. W tej placówce wyróżnienie trafiło do Julii Szołtysik i Wiktorii Koman. Stypendium MEN, za ponadprzeciętną wiedzę i aktywność pozaszkolną otrzymał Kacper Pawłowski – uczeń Technikum nr 1 im. Jacka Karpińskiego w Piekarach Śląskich w Zespole Szkół nr 1. Wszyscy laureaci otrzymali podziękowania w formie listów gratulacyjnych, które wręczyła im Prezydent Miasta Piekary Śląskie – Sława Umińska-Duraj.

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki 2020

Stypendium MEN jest jedną z form pochwały i uhonorowania uczniów, którzy mogą poszczycić się wybitnymi osiągnięciami edukacyjnymi. Co roku do Ministerstwa Edukacji Narodowej wpływa około dwóch tysięcy wniosków o przyznanie takiego stypendium. Wszystkie zgłoszenia przedstawiają wyjątkowych uczniów – uzdolnionych na wielu płaszczyznach, którzy nierzadko mają na swoim koncie sukcesy międzynarodowe. W 2020 roku stypendium trafiło do 550 uczniów. Jednorazowa nagroda opiewa na kwotę 3 000 zł.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Ta nagroda przyznawana jest uczniom szkoły średniej, którzy kształcą się w formie dziennej. Stypendia uzyskują osoby, które otrzymały promocje z wyróżnieniem, uzyskując przy tym jak najwyższą średnią ocen w danej szkole bądź osiągnęli imponujący sukces w jednej dziedzinie wiedzy, a w pozostałych otrzymali wyniki co najmniej dobre. Na obecny rok szkolny 2020/2021, Prezes Rady Ministrów przyznał 7 092 stypendia. Wyróżnienie opiewa na kwotę 3 000 zł, a laureat otrzymuje ją w dwóch ratach – pierwszą za okres wrzesień-grudzień i drugą za okres styczeń-czerwiec.

fot. UM Piekary Śląskie

Subskrybuj piekary.info

google news icon