Uwaga! Miasto monitorowane. Piekary Śląskie są pod nadzorem kilkudziesięciu kamer

W Piekarach Śląskich prowadzony jest system monitoringu wizyjnego, obejmujący aktualnie 25 kamer. Zapis z kamer jest rejestrowany, a po 60 dniach nadpisywany. Z monitoringu mogą skorzystać nie tylko organy ścigania, ale również osobie fizycznej, która przedstawi konkretny powód.

Śląska Policja/ zdj. ilustracyjne
Śląska Policja monitoring

Sprawca kradzieży został zatrzymany dzięki monitoringowi wizyjnemu

Kamery monitoringu ułatwiają pracę organom ścigania, dzięki którym służby szybciej mogą dotrzeć do poszukiwanych osób. Przypomnij, że w sierpniu 2022 roku dzięki zapisowi z kamer operatorka monitoringu miejskiego zauważyła przy ulicy Oświęcimskiej mężczyznę, którego rysopis odpowiadał sprawcy kradzieży artykułów kosmetycznych w jednej z drogerii. Operatorka poinformowała o swoich podejrzeniach dyżurnego, cały czas obserwując jednocześnie mężczyznę, który wsiadł do miejskiego autobusu. Na miejsce skierowano najbliższy patrol policji, który aresztował mężczyznę.

Zapis z kamer monitoringu może posłużyć również jako dowód w sprawie. Zarejestrowany materiał wideo może zostać zabezpieczony i udostępniony na wniosek upoważnionych służb i instytucji (tj. Policja, Straż Miejska, Prokuratura, Sądy) w ramach prowadzonych postępowań. W trakcie 60 dni od daty rejestracji istnieje możliwość złożenia pisemnego wniosku o zabezpieczenie (zablokowanie) zarejestrowanego materiału wideo przed nadpisaniem. Wniosek wówczas należy złożyć pisemnie do Wydziału Straży Miejskiej i Zarządzenia Kryzysowego Urzędu Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84 lub elektronicznie na adres e-mail: um@piekary.pl.

Poza przypadkami udostępniania zabezpieczonych nagrań uprawnionym organom, informacje uzyskane za pośrednictwem systemu monitoringu wizyjnego mogą zostać udostępnione osobie fizycznej, która wykaże swój interes podyktowany zapewnieniem porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, utrwaleniem dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałaniem przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach publicznych oraz ochroną obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.

Jednakże w tym przypadku treść nagrania może zostać udostępniona osobie fizycznej jedynie w postaci pisemnej relacji, zawartej w protokole z przeglądu nagrania, dokonanego przez operatora monitoringu wizyjnego. W sytuacji, gdy z treści nagrania (przebiegu utrwalonego zdarzenia) może wynikać, że istnieją przesłanki do zawiadomienia właściwych organów, w celu wszczęcia odpowiedniego postępowania, operator monitoringu dokonuje zabezpieczenia nagrania, w celu późniejszego przekazania go uprawnionym organom, po złożeniu przez ten organ wniosku o zabezpieczenie i udostępnienie nagrania.

Złodziej

Może Cię zainteresować:

25-latek dokonał kradzieży w jednym ze sklepów. Zatrzymał go naczelnik piekarskiej komendy

Autor: Martyna Urban

27/06/2023

Subskrybuj piekary.info

google news icon