wycinka drzewa

Wycinka drzew

Wycinka kasztanowców na Szarleju. Komu przeszkadzały drzewa?

Dawniej, mieszkańcy Szarleja, a w szczególności dzieci - kasztanów miały pod dostatkiem. Wszystko dlatego, że w dzielnicy pełno było drzew. Z czasem jednak zaczęły znikać. Obecnie trwają prace wycinkowe przy ul. Józefa Janty. Tuż przy salonie meblowym - stały trzy ogromne kasztanowce...