Weglokoks

Huta Pokój

Zapora na granicy z Białorusią. Najlepszą cenę stali dla Huty Pokój zaoferowała firma z… Białorusi

Huta Pokój i Huta Łabędy dostarczą sporą część stalowych elementów do budowy zapory na granicy Polski z Białorusią. Jak ustaliliśmy, najlepszą cenę za materiał zaoferowała firma z… Białorusi. Ostatecznie jednak postawiono na innego dostawcę.