Szlachetna Paczka Piekary

Szlachetna Paczka MDK2

Trwa zbiórka dla ostatniej rodziny w ramach akcji Szlachetna Paczka. Rodzina z 4 córkami potrzebuje pomocy

Miejski Dom Kultury w Piekarach przedłużył o kolejny weekend czas trwania akcji "Szlachetna Paczka". Jak wyjaśnia placówka w ciągu dwóch dni udało zebrać się część podstawowych artykułów, jednak pozostałe potrzeby nie zostały spełnione. W skład rodziny wchodzi dwoje rodziców oraz czworo córek.