Program ograniczenia niskiej emisji

1smog

Nasze miasto walczy ze smogiem

Piekary Śląskie to jedna z gmin, która najwcześniej rozpoczęła wdrażanie „Programu ograniczenia niskiej emisji”. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia doceniła starania naszego miasta, które w przeliczeniu na jednego mieszkańca wydaje 150 zł rocznie na walkę ze smogiem.