Nasze miasto walczy ze smogiem

Piekary Śląskie to jedna z gmin, która najwcześniej rozpoczęła wdrażanie „Programu ograniczenia niskiej emisji”. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia doceniła starania naszego miasta, które w przeliczeniu na jednego mieszkańca wydaje 150 zł rocznie na walkę ze smogiem.

1smog

W walce o czystsze jutro

Na terenie Piekar Śląskich od 2004 roku wdrażane są działania, które związane są z wymianą starych źródeł energii na nowe. „Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie” obejmuje również prace termoizolacji budynków i montażu kolektorów słonecznych. W Programie mogą uczestniczyć właściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Takim osobom miasto oferuje dofinansowanie w wysokości ok 60 % kosztów związanych z zadaniami, które są ujęte w programie np. wymiana starego pieca węglowego, docieplenie ścian czy zamontowanie kolektora słonecznego. Dzięki środkom unijnym, realizowane są również dofinansowania na budowę instalacji fotowoltaicznych – w tym roku zamontowano ich 80, a w 2021r. pojawi się kolejne 200.

Efekty realizacji programu w Piekarach Śląskich (2004-2020)

• 948 wymienionych źródeł ciepła na ekologiczne,
• 598 ocieplonych budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
• 363 zamontowanych kolektorów słonecznych.
Kwota wydana na ten cel to 22,5 mln zł.

Działania Straży Miejskiej

W ubiegłym roku, podczas sezonu grzewczego piekarska Straż Miejska za pomocą drona monitorowała stan dymu, który wylatywał z kominów. Jeśli dym budził zastrzeżenia, funkcjonariusze mogli przystąpić do osobistej kontroli pieca i sprawdzenia, czy domownicy nie palą w nim odpadami. Lokatorzy mają obowiązek wpuścić strażników miejskich, którzy chcą skontrolować piec. Jeżeli mieszkaniec nie wyrazi zgody na przeprowadzenie kontroli, funkcjonariusze wrócą w asyście policji. Za ujawnienie procederu palenia odpadami w piecu grozi kara grzywny do 500 zł, jeśli jednak lokator nie przyjmie mandatu, sprawa trafi do sądu. Organ ten może nałożyć grzywnę w wysokości do 5 tys. zł i zażądać zwrotu kosztu przeprowadzonych, specjalistycznych badań.

Czym jest i skąd bierze się niska emisja?

Niską emisją nazywamy emisje szkodliwych pyłów i gazów, na wysokości, która nie przekracza 40m. Powstaje w wyniku nieefektywnego spalania paliw (przestarzałe urządzenia grzewcze ) lub spalania produktów, które nie są do tego przeznaczone (odpady). Skumulowana ilość substancji w połączeniu z inwersją temperatury tworzą znane nam zjawisko – smog.

Subskrybuj piekary.info

google news icon