piekary wandalizm

Murek w rejonie OK Andaluzja.

Grafficiarze dewastują miasto, a ZGK sprząta. Mieszkańcy zgłaszają akty wandalizmu

Zdewastowany murek w rejonie OK Andaluzja znów odzyskał swój dawny wygląd. Aktów wandalizmu w naszym mieście nie brakuje, a grafficiarze nie próżnują.