kwalifikacja Piekary

kwalifikacja-wojskowa-w-piekarach

Kwalifikacja wojskowa na terenie Piekar Śląskich. Obowiązkowe wstawienie się rocznika 2003

Ja co roku mężczyźni, którzy ukończyli 18 rok życia zobowiązani są do wstawienia się do obowiązkowej kwalifikacji wojskowej. Zobowiązane są do tego także kobiety podlegające kwalifikacji wojskowej ze względu na posiadane wykształcenie. W Piekarach kwalifikacja odbywać się będzie od 21 kwietnia do 29 kwietnia 2022 roku.