Kwalifikacja wojskowa na terenie Piekar Śląskich. Obowiązkowe wstawienie się rocznika 2003

Ja co roku mężczyźni, którzy ukończyli 18 rok życia zobowiązani są do wstawienia się do obowiązkowej kwalifikacji wojskowej. Zobowiązane są do tego także kobiety podlegające kwalifikacji wojskowej ze względu na posiadane wykształcenie. W Piekarach kwalifikacja odbywać się będzie od 21 kwietnia do 29 kwietnia 2022 roku.

Pixaby
kwalifikacja-wojskowa-w-piekarach

Do wstawienia się przed komisją lekarską zobowiązani są mężczyźni rocznika 2003 i niższych, którzy do tej pory nie stawili się do kwalifikacji wojskowej. Zobowiązane są także kobiety, które posiadają specjalistyczne wykształcenie.

- Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które nie dopełniły tego obowiązku są obowiązane to uczynić niezwłocznie po ustaniu przeszkody - wyjaśnia Wojciech Maćkowski, rzecznik piekarskiego magistratu. - Obowiązek ten trwa do końca roku kalendarzowego w którym osoba objęta tym obowiązkiem kończy dwudziesty czwarty rok życia.

Osoby zobowiązane otrzymają wezwanie imienne

Mieszkańcy Piekar zobligowani do kwalifikacji wojskowej otrzymają wezwanie imienne do wstawienia się przed prezydentem miasta, Powiatową Komisją Lekarską i wojskowym komendantem uzupełnień. Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Piekar Śląskich jest Ośrodek Kultury Andaluzja, przy ulicy Oświęcimskiej 45.

Więcej informacji nt. terminu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz adresu siedziby Powiatowej Komisji Lekarskiej można znaleźć na stronie urzędu miasta. Szczegółowych informacji dotyczących organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej można uzyskać pod numerem telefonu 32 39 39 337 - do dnia 20 kwietnia.

Subskrybuj piekary.info

google news icon