Krzysztof Ślusarczyk

Marek grochowski nie jest już prezesem

Marek Grochowski nie jest już prezesem ZGK. Pełnił stanowisko przez cztery miesiące

Marek Grochowski, który pełnił funkcję od stycznia br. złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Na stanowisku zastąpił go Krzysztof Ślusarczyk – prezes spółki Nieruchomości-Brzeziny.