Diamentowy Czepek

Pielęgniarki nagrodzone

Piekarskie pielęgniarki wyróżnione. Otrzymały nagrody za m.in. wzorowe wykonywanie obowiązków

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych nagrodziła trzy pielęgniarki z Piekarskiego Centrum Medycznego. Nagrody przyznawane są za między innymi upowszechnianie zasad etyki zawodowej oraz wzorowe wykonywanie obowiązków zawodowych.