Czas Wolny Świętochłowice

MPŚ Zdjęcie Główne

Rok 2021 kończy obchody stulecia kolejnych zrywów powstańczych na terenie Górnego Śląska

Rok 2021 kończy obchody stulecia kolejnych zrywów powstańczych na terenie Górnego Śląska. Lata 1919, 1920 i 1921 przyniosły mieszkańcom tego regionu szereg wydarzeń, które zadecydowały o losach tego obszaru na kolejne dziesięciolecia. Przypomnijmy zatem, jak przebiegał proces kształtowania nowych granic Polski terenie Śląska po I wojnie światowej.