Biuro Informatyczne piekary

Woman g92ff229df 1920

Rekrutacja do Urzędu Miasta. Które stanowiska są nieobsadzone?

Urząd miasta ogłosił otwarty nabór na trzy stanowiska. Poszukiwany jest: specjalista Biura Informatyki, podinspektor Biura Informatyki oraz podinspektor Referatu Gospodarczego w wydziale organizacyjnym. Rekrutacja trwa do 9 lutego, a kandydaci muszą spełnić szereg wymagań.