Rekrutacja do Urzędu Miasta. Które stanowiska są nieobsadzone?

Urząd miasta ogłosił otwarty nabór na trzy stanowiska. Poszukiwany jest: specjalista Biura Informatyki, podinspektor Biura Informatyki oraz podinspektor Referatu Gospodarczego w wydziale organizacyjnym. Rekrutacja trwa do 9 lutego, a kandydaci muszą spełnić szereg wymagań.

fot. Pixaby
Woman g92ff229df 1920

Urząd Miasta Piekary Śląskie od 26 stycznia prowadzi rekrutację na na dwa stanowiska urzędnicze oraz głównego specjalistę. CV można składać włącznie do 9 lutego, jednak by zostać uwzględniony podczas procesu rekrutacyjnego trzeba spełnić kilka wymogów.

Stanowisko urzędnicze na podinspektora Biura Informatyki

Osoba na tym stanowisku zostałyby zatrudniona w wymiarze pełnego etatu. Jej miejscem pracy byłby Urząd Miasta. Do zakresu obowiązków kandydata należałoby:

 • prowadzenie budżetu Biura Informatyki w zakresie dokumentowania procesu planowania oraz rozliczenia budżetu biura,
 • przygotowanie raportów dla Wydziału Finansowego, w zakresie prowadzonego budżetu,
 • opisywanie dokumentów księgowych zgodnie z przyjętą w Urzędzie Polityką Rachunkowości,
 • rozliczanie projektów i umów prowadzonych w Biurze Informatyki.

W komunikacie UM można znaleźć jeszcze 27 innych zadań przypisanych do tego stanowiska, które są dostępne na stronie.

Dodatkowo w związku z podjęciem pracy na stanowisku urzędniczym wymagane jest: posiadanie obywatelstwa polskiego, pełna zdolność do czynności prawnych, niekaralność za umyśle przestępstwo, nieposzlakowana opinia, wykształcenie wyższe lub średnie - min. 3 letni staż pracy, oraz znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawa Zamówień Publicznych i Instrukcji Kancelaryjnej.

Poza tym kandydat musi złożyć obligatoryjnie: list motywacyjny, kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o pracę, kopie dokumentów potwierdzających wyższe wykształcenie lub staż pracy. Pozostałe wymagania są dostępne na stronie urzędu.

Stanowisko urzędnicze na głównego specjalistę BI

Osoba na tym stanowisku zostałyby zatrudniona w wymiarze pełnego etatu. Jej miejscem pracy byłby Urząd Miasta. Do zakresu obowiązków kandydata należałoby:

 • pełnienie funkcji głównego administratora dziedzinowego dla wszystkich systemów dziedzinowych pracujących w UM,
 • współadministrowanie środowiskiem maszyn wirtualnych UM w Piekarach Śląskich,
 • nadzór i administracja główną macierzą dyskową obsługującą główny zasób plikowy,
 • organizacja umów serwisowych oprogramowania oraz umów w zakresie zewnętrznych usług teleinformatycznych.

W komunikacie UM można znaleźć jeszcze 40 innych zadań przypisanych do tego stanowiska, które są dostępne na stronie.

Dodatkowo w związku z podjęciem pracy na stanowisku urzędniczym wymagane jest: posiadanie obywatelstwa polskiego, pełna zdolność do czynności prawnych, niekaralność za umyśle przestępstwo, nieposzlakowana opinia, wykształcenie wyższe kierunkowe - informatyka, oraz 4-letni staż na stanowisku o podobnym profilu merytorycznym.

Poza tym kandydat musi złożyć obligatoryjnie: list motywacyjny, kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o pracę, kopie dokumentów potwierdzających wyższe wykształcenie i staż pracy. Pozostałe wymagania są dostępne na stronie urzędu.

Stanowisko urzędnicze na podinspektora RG

Osoba na tym stanowisku zostałyby zatrudniona w wymiarze pełnego etatu. Jej miejscem pracy byłby Urząd Miasta. Do zakresu obowiązków kandydata należałoby:

 • przygotowywanie wniosków, umów, zleceń oraz dokumentów do przetargów z zakresu działania RG,
 • opracowanie faktur wynikających z z zawartych umów, zleceń, zaliczek,
 • wprowadzanie danych do systemu finansowo-księgowego OTAGO i podsystemu PLBUD, WYBUD,
 • ewidencjonowanie wydatków budżetowych.

W komunikacie UM można znaleźć jeszcze 14 innych zadań przypisanych do tego stanowiska, które są dostępne na stronie.

Dodatkowo w związku z podjęciem pracy na stanowisku urzędniczym wymagane jest: posiadanie obywatelstwa polskiego, pełna zdolność do czynności prawnych, niekaralność za umyśle przestępstwo, nieposzlakowana opinia, wykształcenie wyższe, bardzo dobra znajomość ustaw, prawo jazdy kat. B oraz umiejętność wydawania stanowiska w mowie i piśmie

Poza tym kandydat musi złożyć obligatoryjnie: list motywacyjny, kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o pracę, kopie dokumentów potwierdzających wyższe wykształcenie oraz oświadczenia. Pozostałe wymagania są dostępne na stronie urzędu.

Subskrybuj piekary.info

google news icon