Rondo w Szarleju zostanie nazwanie imieniem radnej. Była Honorową Obywatelką Miasta Piekary

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Piekary Śląskie radni przyjęli uchwałę i nadaniu imienia Gabrieli Kossakowskiej rondu między ulicami: Gimnazjalną, Okrzei i Janty. Była radna zmarła w listopadzie 2020 roku. Oprócz pełnienia funkcji radnej i wiceprzewodniczącej Rady Miasta była także organizatorką 25. Bali Charytatywnych, z których dochód był przeznaczany na organizację wyjazdów kolonijnych dla dzieci.

Krzysztof Turzański
Rondo imienia Gabrieli Kossakowskiej

Rondo w Piekarach zostanie nazwanie imieniem Gabrieli Kossakowskiej

Rondo na skrzyżowaniu ulic: Gimnazjalnej, Stefana Okrzei, Józefa Janty i Józefa Lompy będzie nosiło imię śp. radnej Gabrieli Kossakowskiej - tak zadecydowali radni Rady Miasta podczas sesji absolutoryjnej, która odbyła się 29 czerwca.

Gabriela Kossakowska zmarła w listopadzie 2020 roku. W trakcie życia była aktywną działaczką społeczną, udzielała się w wielu akcjach charytatywnych. Była wieloletnią radną, pełniącą ważne funkcje w Radzie Miasta, w tym wiceprzewodniczącej w kadencji 2014-2018. Kossakowska zainicjowała powstanie Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. Zorganizowała łącznie 25 Bali Charytatywnych, z których dochód był przeznaczany na organizację wyjazdów kolonijnych dla dzieci.

Została wyróżniona wieloma cennymi nagrodami i odznaczeniami, z których najważniejsze, to: Śląska Złota Odznaka Honorowa za zasługi dla województwa śląskiego, przyznawana przez Sejmik Województwa Śląskiego, (2006 r.), Platynowy Medal im. Jana Kilińskiego “Za Zasługi dla Rzemiosła Polskiego” (2012 r,), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (9 luty 2018 r.) oraz nadanie tytułu honorowego Obywatela Miasta Piekary Śląskie (30 maj 2019 r.), co było uwieńczeniem jej ogromnych zasług na rzecz lokalnej społeczności.

“Ślązaczka na medal… serce otwarte dla potrzebujących”

Wszystkie dokonania Gabrieli Kossakowskiej zostały opisane w książce pt. “Ślązaczka na medal… serce otwarte dla potrzebujących”, której premiera odbyła się także 29 czerwca. Wydawcą publikacji jest gmina Piekary Śląskie, a autorką Halina Obrębska-Hibner.

W premierze książki wzięły udział osoby, które znały radną jeszcze za życia.: ława Umińska-Duraj – Prezydent Piekar Śląskich, autorka książki Halina Obrębska-Hibner, Tomasz Wesołowski – Przewodniczący Rady Miasta, Natalia Ciupińska-Szoska – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta, ks. Eugeniusz Witak, byli i obecni radni Rady Miasta Piekary Śląskie, rodzina śp. Gabrieli Kossakowskiej: Maciej Kossakowski z rodziną, Małgorzata Spruś z córką, Adelajda Nowak – Prezes Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Anna Bednarek wraz z podopiecznymi Warsztatów Terapii Zajęciowej, Adam Szczepańczyk – Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych, przedstawiciele organizacji pozarządowych, dyrektorzy i nauczyciele placówek oświatowych, przyjaciele, znajomi.

12gabriela

Może Cię zainteresować:

Zmarła była piekarska radna – Gabriela Kossakowska

Autor: Roksana Druszcz

24/11/2020

Subskrybuj piekary.info

google news icon