Remont Urzędu Stanu Cywilnego w Piekarach Śląskich – ogłoszono przetarg

Urząd Miasta Piekary Śląskie niedawno ogłosił przetarg na wykonanie gruntownego remontu Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Bytomskiej 84 w formule zaprojektuj i wybuduj. Jakim pracom będzie musiał podołać przyszły wykonawca?

0123

Harmonogram prac

Remont Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Bytomskiej 84 obejmie częściową modernizację piwnicy i piętra budynku, kompletny remont parteru oraz schodów wewnętrznych i zewnętrznych. Strefa obsługi klienta zmieni swoje oblicze: okna zostaną zamurowane, a ściana częściowo zburzona. Otwór drzwiowy w pomieszczeniu będzie poszerzony. Zostaną zamontowane nowe drzwi, lada i okno podawcze wyposażone w roletę antywłamaniową. Prace obejmą także położenie nowej okładziny podłóg z wykładzin PCV. Kompleksowy remont będzie dotyczył pomieszczeń 03 i 04: zakres prac identyczny jak te przeprowadzone w „Strefie obsługi klienta” + montaż nowego sufitu podwieszanego. Likwidacji ulegną także wszystkie palne okładziny ścienne, a odsłonięty tynk zostanie naprawiony i wyrównany. Prace obejmą również kompleksowy remont pomieszczenia sanitarnego, który zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wszystkie pomieszczenia na parterze będą szpachlowane, a następnie pomalowane. Zostanie również wykonana instalacja ogrzewania centralnego. To tylko część z prac jakie będą wykonane w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Piekarach Śląskich. Szczegółowy opis remontu znajduje się na stronie www.bip.piekary.pl

Kto może wziąć udział w przetargu?

Zamówienie publiczne obejmuje remont, więc poszukiwane są firmy z sektora usług budowlanych. Wykonawca musi wykazać, ze w okresie ostatnich 5 lat wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie obiektu lub jego części o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto. Kolejnym wymogiem jest posiadanie co najmniej 1 osoby posiadającej uprawnienia budowlane do: projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych; projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi; kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej; kierowania robotami w specjalności instalacji i sieci telekomunikacyjnych bez ograniczeń; kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi. Urząd Miasta dopuszcza łączenie powyższych funkcji i posiadanych uprawnień do projektowania i kierowania robotami.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu mija o godz. 11.30 14.12.2020r. Remont ma zostać wykonany do końca maja 2021 roku.

fot. www.bip.piekary.pl

Subskrybuj piekary.info

google news icon