Remont autostrady A1 Pyrzowice - Piekary Śląskie. Przed nim dojdzie do ekspertyzy

Przed rozpoczęciem remontu autostrady A1 łączącej Piekary Śląskie z Pyrzowicami zostanie przeprowadzona ekspertyza techniczna, który wyjaśni co było przyczyną deformacji nawierzchni. Zakończenie prac projektowych tego odcinka ma zakończyć się w I kwartale 2024 roku.

GDDKiA
Autostrada A1 Piekary

Przed rozpoczęciem remontu autostrady A1 w przetargu zostanie wyłoniony wykonawca, którego oferta będzie najkorzystniejsza na wykonanie ekspertyzy technicznej.

- Będzie ona dotyczyła infrastruktury drogowej i obiektów inżynierskich. Ponadto wykonawca opracuje program naprawczy i dokumentację projektową dla naprawy autostrady A1 Pyrzowice - Piekary Śląskie - informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Ponad 16 kilometrów prac drogowych

Długość odcinka, który zostanie objęty opracowaniem to ponad 16 km autostrady oraz 300-metrowy odcinek drogi ekspresowej S1 w obszarze węzła Pyrzowice. W przypadku sprawnego przeprowadzenia postępowania przetargowego, umowa zostanie podpisana na przełomie tego i przyszłego roku.

W przypadku realizacji całego zakresu zamówienia, zakończenie prac projektowych przewidywane jest w I kwartale 2024 r. Umożliwi to ogłoszenie przetargu na wykonanie robót w 2024 r. i rozpoczęciem realizacji robót naprawczych na początku 2025 roku.

Przed ogłoszeniem przetargu z dotychczasowymi ustaleniami oraz przygotowanymi materiałami w temacie remontu śląskiego odcinka A1, zapoznali się członkowie Rady Naukowej przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad. Opinie i przygotowane przez nich zalecenia zostały uwzględnione w ogłoszonym postępowaniu przetargowym.

Co obejmuje umowa wykonania ekspertyzy?

Umowa obejmuje wykonanie ekspertyzy technicznej infrastruktury drogowej i obiektów inżynierskich oraz kompleksowego programu naprawczego dla naprawy autostrady A1 (w 8 miesięcy od podpisania umowy).

- W ramach prac powstanie także dokumentacja projektowa dla naprawy autostrady A1 wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych w maksymalnie 14 miesięcy od podpisania umowy - dodaje GDDKiA.

Potencjalny wykonawca będzie r wspierać zamawiającego na etapie przetargu na roboty budowlane wraz z udzielaniem wyjaśnień i odpowiedzi oferentom oraz przeprowadzi ewentualne modyfikacje opracowań projektowych. Umowa przewiduje także pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót wykonywanych w oparciu o sporządzoną dokumentację projektową.

Wykonawcy mogą zadeklarować skrócenie czasu na wykonanie dokumentacji projektowej dla naprawy autostrady A1 wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych maksymalnie o dwa miesiące. Czas wykonania może się skrócić z 14 na 12 miesięcy.

Odwierty do badań geologicznych

GDDKiA przypomina, że w ubiegłym roku przeprowadzone zostały działania , które miały pomóc w określeniu zakresu prac ekspertyzy technicznej. - Wykonaliśmy ponad pięćdziesiąt odwiertów do badań geologicznych. Sprawdzaliśmy również szczelność i stan techniczny kanalizacji deszczowej. Zrobione zostały wykopy odkrywkowe: pasa rozdziału, jezdni, podbudowy, warstwy mrozoochronnej oraz zasypek kanalizacji.

Dodatkowo wykonane zostały również pomiary ugięć sprężystych aparatem FWD. Analiza pobranych próbek i wyniki pozostałych badań geotechnicznych zostaną przekazane firmie wyłonionej w przetargu na wykonanie opracowania technicznego remontu nawierzchni.

Subskrybuj piekary.info

google news icon

czytaj więcej:

Wyremontowana ulica Olimpijska w Piekarach Śląskich

Ulica Olimpijska w Piekarach Śląskich już wyremontowana

Basen w Piekarach

W mieście zostanie wybudowany kryty basen

Przejście na wieczorka

Niebezpieczne "przejście dla pieszych" na Osiedlu Wieczorka

świeże wypieki Netto

Otwarcie wyremontowanego Netto przy ul. Jana Pawła II

Parking Osiedle Wieczorka

Na Osiedlu Wieczorka powstanie parking w ramach BO

Netto Piekary

Netto przy ul. Jana Pawła II 28 przejdzie modernizację

Teodorki i Heneczki Bądźcie z nami bibliotekarzami

Piosenka bibliotekarzy w międzynarodowym konkursie