Remont autostrady A1 Pyrzowice - Piekary Śląskie. Przed nim dojdzie do ekspertyzy

Przed rozpoczęciem remontu autostrady A1 łączącej Piekary Śląskie z Pyrzowicami zostanie przeprowadzona ekspertyza techniczna, który wyjaśni co było przyczyną deformacji nawierzchni. Zakończenie prac projektowych tego odcinka ma zakończyć się w I kwartale 2024 roku.

GDDKiA
Autostrada A1 Piekary

Przed rozpoczęciem remontu autostrady A1 w przetargu zostanie wyłoniony wykonawca, którego oferta będzie najkorzystniejsza na wykonanie ekspertyzy technicznej.

- Będzie ona dotyczyła infrastruktury drogowej i obiektów inżynierskich. Ponadto wykonawca opracuje program naprawczy i dokumentację projektową dla naprawy autostrady A1 Pyrzowice - Piekary Śląskie - informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Ponad 16 kilometrów prac drogowych

Długość odcinka, który zostanie objęty opracowaniem to ponad 16 km autostrady oraz 300-metrowy odcinek drogi ekspresowej S1 w obszarze węzła Pyrzowice. W przypadku sprawnego przeprowadzenia postępowania przetargowego, umowa zostanie podpisana na przełomie tego i przyszłego roku.

W przypadku realizacji całego zakresu zamówienia, zakończenie prac projektowych przewidywane jest w I kwartale 2024 r. Umożliwi to ogłoszenie przetargu na wykonanie robót w 2024 r. i rozpoczęciem realizacji robót naprawczych na początku 2025 roku.

Przed ogłoszeniem przetargu z dotychczasowymi ustaleniami oraz przygotowanymi materiałami w temacie remontu śląskiego odcinka A1, zapoznali się członkowie Rady Naukowej przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad. Opinie i przygotowane przez nich zalecenia zostały uwzględnione w ogłoszonym postępowaniu przetargowym.

Co obejmuje umowa wykonania ekspertyzy?

Umowa obejmuje wykonanie ekspertyzy technicznej infrastruktury drogowej i obiektów inżynierskich oraz kompleksowego programu naprawczego dla naprawy autostrady A1 (w 8 miesięcy od podpisania umowy).

- W ramach prac powstanie także dokumentacja projektowa dla naprawy autostrady A1 wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych w maksymalnie 14 miesięcy od podpisania umowy - dodaje GDDKiA.

Potencjalny wykonawca będzie r wspierać zamawiającego na etapie przetargu na roboty budowlane wraz z udzielaniem wyjaśnień i odpowiedzi oferentom oraz przeprowadzi ewentualne modyfikacje opracowań projektowych. Umowa przewiduje także pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót wykonywanych w oparciu o sporządzoną dokumentację projektową.

Wykonawcy mogą zadeklarować skrócenie czasu na wykonanie dokumentacji projektowej dla naprawy autostrady A1 wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych maksymalnie o dwa miesiące. Czas wykonania może się skrócić z 14 na 12 miesięcy.

Odwierty do badań geologicznych

GDDKiA przypomina, że w ubiegłym roku przeprowadzone zostały działania , które miały pomóc w określeniu zakresu prac ekspertyzy technicznej. - Wykonaliśmy ponad pięćdziesiąt odwiertów do badań geologicznych. Sprawdzaliśmy również szczelność i stan techniczny kanalizacji deszczowej. Zrobione zostały wykopy odkrywkowe: pasa rozdziału, jezdni, podbudowy, warstwy mrozoochronnej oraz zasypek kanalizacji.

Dodatkowo wykonane zostały również pomiary ugięć sprężystych aparatem FWD. Analiza pobranych próbek i wyniki pozostałych badań geotechnicznych zostaną przekazane firmie wyłonionej w przetargu na wykonanie opracowania technicznego remontu nawierzchni.

Subskrybuj piekary.info

google news icon