Piekary Śląskie mają powód do dumy. Pani Anna Bednarek z tytułem "Przyjaciel Rodziny 2023"

Znamy wyniki konkursu organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Wśród laureatów pojawiła się także przedstawicielka naszego miasta. Gratulacje!

WTZ Piekary Śląskie
Wtz piekary slaskie

Pani Anna Bednarek nagrodzona

- Celem konkursu "Przyjaciel Rodziny 2023" jest wyróżnienie osób fizycznych, które z największą pasją i oddaniem wspierają rodziny z terenu województwa śląskiego. Laureatom zostaną przyznane nagrody finansowe, pamiątkowe dyplomy i statuetki oraz tytuł "Przyjaciela Rodziny 2023" - podaje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

To właśnie ta instytucja zachęca do składania kandydatur konkursowych. Mogą je wysyłać samorządy, gminne, powiatowe czy wojewódzkie jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz osoby prawne działające na rzecz szeroko rozumianej polityki społecznej, w tym prorodzinnej. 6 stycznia organizatorzy ogłosili wyniki najnowszej edycji akcji.

- Kapituła konkursu dokonała wyboru osób, które w wyjątkowy sposób przyczyniły się do wsparcia śląskich rodzin. Na podstawie wniosków Kapituły, Zarząd Województwa Śląskiego (...) przyznał pięć równorzędnych nagród - poinformował ROPSWŚ.

Przyjaciółmi Rodziny 2023 zostali:

  • Agnieszka Czajak za inicjatywę "Wspieranie dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów ze środowisk zagrożonych marginalizacją społeczną", zgłoszoną przez Fundację Dla Ludzi Potrzebujących Pomocy "Gniazdo" w Katowicach.
  • Bożena Ratajska za inicjatywę "Sprawowanie pieczy zastępczej nad dziećmi", zgłoszoną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach.
  • ks. Krzysztof Śmigiera za inicjatywę "Lokalne Centrum Integracji i Usług Społecznych w Gliwicach - działające w Domu św. Jacka", zgłoszoną przez Fundację na rzecz Rodzicielstwa Zastępczego "Gryfne Bajtle" w Gliwicach.
  • Anna Bednarek, kierownik WTZ w Piekarach Śląskich, za inicjatywę "Pomoc - wsparcie - współpraca", zgłoszoną przez Urząd Miasta Piekary Śląskie.
  • Magdalena Fornal za inicjatywę "Magdalena Fornal - ENTUZJASTKA ŻYCIA I POMAGANIA", zgłoszoną przez Fundację Diakonii im. Matki Ewy w Katowicach.
Wizyta świętego Mikołaja w Piekarskim Centrum Medycznym

Może Cię zainteresować:

Wyjątkowe spotkania w Piekarskim Centrum Medycznym. Pacjentów odwiedził święty Mikołaj

Autor: Urszula Gołkowska

22/12/2023

Subskrybuj piekary.info

google news icon