Nowa nawierzchnia na DW 9111

We wtorek, 8 września, rozpoczęły prace związane z Drogą Wojewódzką nr 911. W ciągu dwóch dni został wykonany częściowy remont nawierzchni na odcinku od wiaduktu PKP do skrzyżowania z ulicą Starą.

13

Przebudowa drogi

W ramach modernizacji sfrezowano dotychczasową nawierzchnię jezdni razem z korektą spadków. Działania te zostały poprzedzone pomiarami geodezyjnymi. Następnie wykonano warstwę wiążącą z wyrównaniem, wskutek czego powstała nowa powierzchnia ścieralna, z masy przystosowanej do obciążenia ruchem ciężkim. Dotychczasowa powierzchnia prac drogowych wyniosła około 2300 m kw.

Biorąc pod uwagę proces technologiczny, wykończenia drogi oraz malowanie oznaczenia poziomego zostaną zrealizowane dopiero za dwa tygodnie. Inwestycja była możliwa dzięki 85% dofinansowaniu z Metropolitalnego Funduszu Solidarności na rok 2020. Całkowity koszt remontu to 186 362,49 zł.

Już niedługo rozpocznie się również częściowy remont DK 94, na odcinku od granicy z Bytomiem do ul. Kotuchy.

fot. UM Piekary Śląskie

Subskrybuj piekary.info

google news icon