4,4 mld euro dla województwa śląskiego – nowa perspektywa unijna na lata 2021-2027

Ponad cztery miliardy euro – właśnie taką kwotę otrzyma województwo śląskie na rozwój regionu. Jeśli dodamy do tego środki z innych programów otrzymamy astronomiczną kwotę. Na jakie cele zostaną przeznaczone pieniądze?

00000111134

Właśnie ruszyły konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, czyli najważniejszego dokumentu, który określa sposoby przeznaczania środków z funduszy europejskich w latach 2021-2027. Wśród wszystkich regionów to województwo śląskie zostało największym beneficjentem programu. Ponadto Śląskie są pierwszym terenem w procesie konsultacji.

- To bardzo dobry dzień dla Śląska. Współpraca samorządu, strony rządowej i przedstawicieli Komisji Europejskiej przynosi korzyści dla mieszkańców i pozwala nam się rozwijać. Planowana w przyszłym RPO kwota w wysokości 2,4 mld euro wzmocniona 2 mld euro z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, czyli łącznie blisko 4,4 mld euro, to olbrzymie środki, jakimi region nigdy nie dysponował. Jeśli doliczymy do tego pieniądze z innych programów, to strumień środków na rozwój regionu w najbliższej dekadzie będzie bezprecedensowy – mówił marszałek Jakub Chełstowski.

Jak podkreślił Jakub Chełstowski, głównym celem jest poprawa jakości życia w regionie, czyli nowe, innowacyjne miejsca pracy, a także lepsza jakość powietrza. Województwo śląskie powoli odchodzi od tradycyjnego przemysłu, a kieruje się w stronę nowych technologii. Zmiany jednak mają być dokonywane z udziałem strony społecznej. Marszałek dodaje, iż obecnie stoimy przed wielkimi wyzwaniami, które są ujęte w strategii rozwoju województwa śląskiego „Zielone Śląskie 2030”. Plan ten idealnie wpisuje się w politykę rządu. Jakub Chełstowski zaznaczył, że są projekty są już gotowe, a władze sukcesywnie będą je wdrażać w życie.

Na temat wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wypowiedziała się Izabela Domogoła, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

- Na realizację tej polityki region otrzyma 697 mln euro, z czego 593 mln euro to wkład UE, a ok. 105 mln euro wkład krajowy. Celem interwencji jest budowanie gospodarki opartej na wiedzy o silniejszym wymiarze społecznym, w jej ramach będziemy mogli zrealizować wyzwania dotyczące m.in. rynku pracy, edukacji, ochrony zdrowia, integracji społecznej, kultury i turystyki. Nowością w tej perspektywie ma być też wsparcie dla młodych – wyjaśniła Izabela Domogała.

Wicemarszałek Wojciech Kałuża zabrał głos w sprawie Programu Regionalnego:

- Mamy już doświadczenie i wiedzę dotyczącą wykorzystania środków unijnych i jestem przekonany, że te pieniądze będą dalej zmieniać Śląskie. Ze środków EFRR będziemy finansowali pięć z sześciu osi tematycznych w tym: Inteligentne Śląskie, Zielone Śląskie, Mobilne Śląskie, Śląskie dla mieszkańca i Śląskie bliżej mieszkańca. W ramach Funduszu Sprawiedliwej transformacji planujemy z kolei finansowanie projektów z obszaru gospodarki, środowiska oraz projektów społecznych, związanych z podnoszeniem kwalifikacji, czy wsparciem w poszukiwaniu zatrudnienia.

W ramach unijnej polityki spójności oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji dla Polski przeznaczona jest pula środków wynosząca 76 mld euro. Umowa Partnerstwa obejmująca sposoby przeznaczania środków w perspektywie lat 2021-2027, zanim zostanie przekazana do negocjacji z Komisją Europejską, przejdzie konsultacje we wszystkich regionach.

Nowa perspektywa zakłada, iż około 60% funduszy z polityki spójności trafi do programów realizowanych na poziomie, a 40% otrzymają programy regionalne, które są prowadzone przez marszałków województw. Programy krajowe będą podobne do tych, które prowadzone są obecnie. Środki z polityki spójności zostaną więc przeznaczone na np. rozwój infrastruktury i ochronę środowiska czy powiększenie kapitału ludzkiego.

Biorąc pod uwagę wszystkie programy regionalne to województwo śląskie otrzyma największą ilość środków – 2,365 mld euro. Kwota, jaką przyznano każdemu pochodzi z algorytmu opartego na obiektywnych wskaźnikach, m.in. liczbie ludności i PKB na mieszkańca.

Ponadto sześć regionów (śląskie, łódzkie, małopolskie, lubelskie, dolnośląskie i wielkopolskie) ma możliwość skorzystania ze środków w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji gdzie zaprogramowane zostało 4,4 mld euro. Środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji zostaną przeznaczone na łagodzenie skutków transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu.

Konsultacje społeczne projektu Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027:

fot. Patryk Pyrlik / UMWS

Subskrybuj piekary.info

google news icon