Zmiana taryfy opłat za wodę i ścieki w Piekarach Śląskich – spora podwyżka cen. Od kiedy?

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. opracowało nowa taryfę opłat za wodę i ścieki dla mieszkańców naszego miasta. Do wniosku piekarskiej placówki przychylił się Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Sprawdźmy o ile wzrosną ceny.

Kran

Czemu MPWiK podwyższyło ceny?

Zmiana taryfy opłat za wodę i ścieki, była uzasadniona zmianą warunków ekonomicznych w MPWiK. Przedsiębiorstwo wskazało również elementy, które wpływają na wysokość cen tj. cena hurtowego zakupu wody od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A w Katowicach, podatek od nieruchomości, koszty wynagrodzeń, koszty materiałów, koszty energii elektrycznej. Nowe opłaty mają za zadanie pokryć wszystkie koszty funkcjonowania jednostki.

Od kiedy będą obowiązywać nowe stawki? Czy podwyżka będzie spora?

Nowa taryfa opłat wejdzie w życie już 1 maja 2021 roku. Od tego momentu mieszkańcy Piekar Śląskich będą rozliczani według wyższych cen. Za metr sześcienny wody do 30 kwietnia 2021 roku wszyscy odbiorcy płacili 5,04 zł netto (w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy), a od 1 maja 2021 roku cena ta będzie wynosić 5,77 zł netto. Jeszcze większa różnica jest w opłacie za odprowadzone ścieki: do 30 kwietnia – 8,32 zł netto, od 1 maja – 10,01 zł netto. By uświadomić sobie skalę podwyżek opłat za wodę i ścieki warto spojrzeć na tabelę, w których zostały umieszczone ceny obecnie obowiązującej taryfy (do 30 kwietnia) oraz nowej taryfy (od 1 maja). Nowe ceny będą obowiązywać przez okres trzech następnych lat.

Taryfa opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

• do 30 kwietnia 2021 roku

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

Wysokość stawek opłaty abonamentowej dla dostarczania wody

Wysokość cen i stawek za odprowadzane ścieki

Wysokość stawek opłaty abonamentowej za odprowadzane ścieki

• od 1 maja 2021 roku

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

Wysokość stawek opłaty abonamentowej dla dostarczania wody

Wysokość cen i stawek za odprowadzane ścieki

Wysokość stawek opłaty abonamentowej za odprowadzane ścieki

Subskrybuj piekary.info

google news icon