Zimowe inicjatywy lokalne wybrane. Co będzie się działo w Piekarach Śląskich?

Urząd Miasta poinformował, które zaproponowane przez mieszkańców projekty dostaną dofinansowanie. Do realizacji wybrano połowę wniosków.

UM Piekary Śląskie
Piekary Śląskie - inicjatywa lokalna 2021

Inicjatywa lokalna 2021

W naszym mieście pomysłowi mieszkańcy mogą ubiegać się o dofinansowanie na przeprowadzenie zaplanowanych akcji.

- Inicjatywa lokalna jest nowym sposobem na zaangażowanie mieszkańców miasta. Przypomina nieco prace społeczne. Pomysłodawcy, którzy chcą podjąć działania na rzecz szeroko pojętej społeczności lokalnej, mogą zgłosić chęć wykonania zaplanowanego przez siebie zadania i porozumieć się z miastem w celu jego realizacji. W maju 2019 r. Rada Miasta podjęła uchwałę dotyczącą inicjatywy lokalnej - opowiadają urzędnicy.

W ciągu tego roku odbyły się cztery edycje inicjatywy lokalnej. W ramach ostatniej z nich do Urzędu Miasta wpłynęło sześć wniosków. Trzy pisma pozytywnie przeszły weryfikację. W związku z tym w Piekarach Śląskich odbędą się następujące wydarzenia:

  • zajęcia sportowo-rekreacyjne z elementami piłki ręcznej dla dzieci i młodzieży z Piekar Śląskich – 4 900 zł
  • bieg charytatywny – 1 600 zł
  • koncert kolędowy przy żywej stajence – 1 000 zł

Wszyscy zainteresowani pozyskaniem dotacji mogą już przygotowywać się na wiosenną edycję programu. Wnioski przyjmowane są do 1 marca.

- Wysokość środków budżetowych zaangażowanych w inicjatywę lokalną przez Miasto, nie może przekroczyć 85% jej całkowitych kosztów (rozumianych jako suma świadczeń: pracy społecznej, pieniężnych i rzeczowych) - czytamy w uchwale o inicjatywie lokalnej.
- Za termin złożenia wniosku przyjmuje się datę wpływu do Urzędu Miasta, co potwierdzone zostanie pieczęcią wpływu - przypominają urzędnicy.

Subskrybuj piekary.info

google news icon