Wystawa filatelistyczna z okazji 100. rocznicy III Powstania Śląskiego w OK „Andaluzja”

Wernisaż filatelistyczny z okazji setnej rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego odbędzie się 8 maja o godzinie 17.00 w Ośrodku Kultury Andaluzja. Organizatorem przedsięwzięcia jest Terenowe Koło nr 29 Polskiego Związku Filatelistów.

1wernisaz

Wystawa filatelistyczna organizowana jest przez Terenowe Koło nr 29 Polskiego Związku Filatelistów, które działa w Piekarach Śląskich już od 50 lat. Wystawa będzie się składać z dwóch części. Pierwsza, ta filatelistyczna, obejmuje 21 gablot wystawienniczych prezentujących zbiory piekarskich filatelistów. Druga część – faktograficzna, obrazuje na 10 sztalugach historię piekarskich powstańców biorących udział we wszystkich trzech powstaniach śląskich. Dla upamiętnienia tego wernisażu wydano: kartkę i kopertę pocztową, okolicznościowy znaczek personalizowany z podobizną piekarskiego powstańca Jana Ludygi.

Subskrybuj piekary.info

google news icon