Wyniki matur 2022. Piekarskie licea z wyższą zdawalnością niż roku poprzednim

Z początkiem maja absolwenci trzech piekarskich szkół ponadpodstawowych przystąpili do egzaminu maturalnego. 5 lipca ogłoszone zostały wyniki matur. W skali kraju zdawalność wyniosła 78,2 proc, a województwa 77,7 proc. Jak na tym tle zaprezentowali się piekarscy absolwenci?

KMP Piekary
Matury piekary

W maju 2022 roku do egzaminów maturalnych przystąpiło łącznie 268 257 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, z czego 28 641 w województwie śląskim. Z trzech piekarskich szkół ponadpodstawowych – Akademickiego Zespołu Szkół, Zespołu Szkół nr 1 oraz Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych z językiem polskim zmagało się łącznie 245 uczniów. Do arkuszu z matematyki przystąpiło 263 uczniów, a w przypadku języka angielskiego egzamin napisało 234 uczniów.

W tym roku ze względu na trwającą wojnę w Ukrainie, obywatele tego państwa mogli przystąpić do polskiego egzaminu. Tegoroczną maturę zdawało zaledwie 34 mieszkańców Ukrainy, z czego pięciu w Śląskiem. Absolwenci mieli obowiązek przystąpić do egzaminu z: języka polskiego, matematyki, wybranego języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Zdawalność wyższa niż w roku poprzednim

Ze względu na prawie dwa lata nauki zdalnej z arkuszy egzaminacyjnych usunięte zostały zadania problematyczne dla uczniów. W skali kraju zdało 209 837 absolwentów, co daje 78,2 proc. (W 2021 roku było to 74,5 proc.) Natomiast na Śląsku odsetek zdawalności wyniósł 77,7 proc. To wynik lepszy o ponad 5 punktów procentowych w porównaniu z 2021 rokiem, kiedy to zdawalność w naszym województwie wyniosła 72,8 proc. Dodajmy, że średnia zdawalność dla całej Polski to 73,3 proc. Porównując powiaty najlepszy okazał się cieszyński - zdawalność na poziomie 84 proc., a najgorszej w województwie zaprezentował się: częstochowski i Jaworzno - na poziomie 62 proc.

W Piekarach 237 uczniów przystąpiło do egzaminów maturalnych, ogólny odsetek zdawalności wyniósł 70 proc., czyli o 7,7 proc. mniej niż średni wynik w woj. śląskim. Z języka polskiego zdawalność wyniosła 93 proc., angielskiego 92 proc., a matematyki 73 proc. Średni wynik procentowy z egzaminu maturalnego z polskiego wyniósł 48 proc., angielskiego 73 proc., a matematyki 49 proc.

Osoby, które nie zdały matury w pierwszym terminie mają prawo przystąpienia do egzaminu poprawkowego, który odbędzie się 23 sierpnia. Tego dnia maturę w województwie śląskim będzie poprawiać 4 406 absolwentów, co daje 15,4 proc. wszystkich zdających. Zaledwie 6,9 proc. wszystkich maturzystów nie zdało z więcej niż jednego przedmiotu i czeka ich poprawka dopiero w przyszłym roku.

Warto podkreślić, że niezmiennie od lat w naszym województwie najwyższy odsetek zdawalności jest wśród absolwentów liceów ogólnokształcących. W tym roku było to 83,4 proc., natomiast w technikach odsetek wyniósł 70,1 proc. Podczas tegorocznych matur najwyższa zdawalność była wśród absolwentów zdających język francuski na poziomie podstawowym - 100 proc, drugi w kolejności był język rosyjski - 98 proc., następnie j. angielski i polski - 95 proc. hiszpański - 90 proc., niemiecki - 88 proc., włoski 83 proc. i na samym końcu matematyka - 81 proc.

Sukces Akademickiego Zespołu Szkół

W Akademickim Zespole Szkół w Piekarach Śląskich odsetek zdawalności wyniósł około 80 procent, co jest wynikiem wyższym niż w całym mieście.

- Do egzaminu przystąpiło 99 uczniów, z czego 15 może przystąpić do egzaminu poprawkowego w sierpniu, a 4 będzie mogło przystąpić ponownie dopiero w przyszłym roku - wyjaśnia Justyna Pietrucha, dyrektor Akademickiego Zespołu Szkół w Piekarach.

Największy problem absolwenci mieli z matematyką. Mały odsetek osób nie zdał z z języka polskiego i angielskiego. W tym roku z Akademickiego Zespołu Szkół do egzaminu maturalnego nie przystąpił żaden absolwent pochodzenia ukraińskiego.

Subskrybuj piekary.info

google news icon

czytaj więcej:

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Piekarach Śląskich 1

Poradnia w Piekarach Śląskich już otwarta po remoncie

I LO w Piekarach

Ranking Liceów i Techników Perspektywy - lista szkół

Olimpiada Przedszkolaków Piekary Śląskie

Olimpiada Przedszkolaków w Piekarach Śląskich

Remont zss piekary

Remont szkoły specjalnej w Piekarach dobiegł końca

Mieszkanie piekary uchodźcy

Podstawówka organizuje zbiórkę środków na remont mieszkania

Instalacja w czeskim mieście Opava, która informuje o kursowaniu w przeszłości tramwaju

Powstanie tablica pamiątkowa z dawnymi torami?

AZS

Wybór szkoły ponadpodstawowej