Wyniki konsultacji społecznych dotyczących m.in. prohibicji

Od 16 listopada do 30 grudnia prowadzono konsultacje społeczne, które miały na celu zebranie opinii mieszkańców na temat godzin funkcjonowania handlu i usług oraz ograniczeń sprzedaży alkoholu na terenie naszego miasta. Poznajmy wyniki.

0111

Ile osób wzięło udział w konsultacjach?

W powyższym terminie, na adres mailowy konsultacje@piekary.pl wpłynęły 3 ankiety, do Punktu Informowania Mieszkańców w Urzędzie Miasta przy ul. Bytomskiej 84 dostarczono osobiście 6 egzemplarzy, zaś 1069 sztuk zostało wypełnionych na stronie www.piekary.pl. Łącznie w głosowaniu wzięło udział 1078 osób. Oto podział głosów wśród osób, które w ankiecie podały swoją płeć i wiek:
• 583 kobiety (54,3 % ogółu) i 491 mężczyzn (45,7 % ogółu) oddało swój głos,
• 292 osoby w wieku poniżej 30 lat (27,1 % ogółu), 634 osoby w przedziale 30-50 lat (59 % ogółu) oraz 150 osób w wieku powyżej 50 lat (13,9 % ogółu) oddało swój głos.

Jak głosowali mieszkańcy?

Na 1. pytanie „Pani/Pana zdaniem należy pozostawić bez zmian obecne zasady (zamknięte sklepy od 24 do 6, ograniczona gastronomia, dozwolony całodobowy handel alkoholem na stacjach paliw)” udzielono 1059 odpowiedzi: 420 głosów na „tak” (39,7%), 614 głosów „nie” (58%) oraz 25 głosów „nie mam zdania”.

Na kolejne pytanie „Pani/Pana zdaniem należy znieść wszystkie ograniczenia w handlu i gastronomii (dozwolona będzie całodobowa sprzedaż alkoholu na wynos)” odpowiedziało 1062 osoby, a rozkład głosów był następujący: 516 głosów „tak” (48,6 %), 505 głosów „nie” (47,5 %) oraz 41 głosów „nie mam zdania” (3,9 %).

W trzecim pytaniu „Pani/Pana zdaniem należy ograniczyć tylko sprzedaż alkoholu na wynos w godzinach nocnych” zagłosowało 1061 osób udzielając następujących odpowiedzi: 427 głosów „tak” (40,2 %), 577 głosów „nie” (54,4 %) oraz 57 głosów „nie mam zdania” (5,4 %).

Na 4. pytanie „Pani/Pana zdaniem należy zakazać sprzedaży alkoholu na wynos w wymienionych godzinach” 779 osób udzieliło odpowiedzi, a głosy rozłożyły się następująco: 237 głosów „w godzinach 22.00 – 6.00”(30,4 %), 142 głosy „w godzinach 23.00 – 6.00” (18,2 %) oraz 400 głosów „w godzinach 0.00 – 6.00” (51,4 %).

Ostatnie pytanie „Pani/Pana zdaniem należy ograniczyć liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych” przyciągnęło największą uwagę respondentów. W głosowaniu wzięło udział 1065 osób z czego: 324 głosy „tak” (30,4 %), 648 głosów „nie” (60,9 %) oraz 93 głosy „nie mam zdania” (8,7 %).

Teraz pozostało nam czekać na interpretację powyższych opinii przez władze rządzące Piekar Śląskich i przygotowanie stosownego projektu uchwały dotyczącej godzin funkcjonowania handlu i usług oraz ograniczeń w sprzedaży alkoholu na terenie Piekar Śląskich.

Zachęcamy również do przeczytania poniższego artykułu, w którym znajdziemy konkretny powód przeprowadzonych konsultacji społecznych:

Całkowite przywrócenie handlu czy prohibicja? Konsultacje społeczne

Subskrybuj piekary.info

google news icon