Wielkie zmiany w handlu w Piekarach Śląskich. Czy możliwy będzie zakup alkoholu w nocy?

Podczas wczorajszej (29.04.2021r.) sesji Rady Miasta uchwalono nową uchwałę dotyczącą ograniczeń w handlu w Piekarach Śląskich. Dotychczasowe przepisy były mocno przestarzałe – wszystkie sklepy, zakłady gastronomiczne i i zakłady usługowe musiały być zamknięte od 24.00 do 6.00. Poznajmy decyzję radnych.

Alkohol

Nowa uchwała – wielkie zmiany w handlu

30 października 2020 roku ogłoszono konsultacje społeczne odnośnie zakazu handlu w godzinach nocnych. Mieszkańcy mogli swobodnie wypowiedzieć się na ten temat, a nawet ustalić godziny w jakich ich zdaniem powinien być sprzedawany alkohol. Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonych badań uchwalono nową uchwałę, która uwalnia handel nocny za wyjątkiem sprzedaży wyrobów alkoholowych. Co to oznacza? Wszelkie sklepy, restauracje czy punkty usługowe będą mogły być czynne przez 24 godziny na dobę. Sprzedaż alkoholu przeznaczona do spożycia poza miejscem sprzedaży (dotyczy to handlu detalicznego w sklepie) będzie jednak niemożliwa od godziny 24.00 do godziny 6.00. To i tak wielka zmiana w porównaniu z tym, iż do tej pory wszystkie punkty mogły być otwarte tylko do godziny 24.00.

Odrzucony wniosek radnych

Grupa piekarskich radnych wystosowała wniosek do Przewodniczącego Rady Miasta Piekary Śląskie Tomasza Wesołowskiego o wykreślenie z projektu uchwały drugiego paragrafu o treści „Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, w punktach sprzedaży zlokalizowanych na terenie miasta Piekary Śląskie jest zabroniona w godzinach od 00.00 do 06.00”. Przeprowadzone głosowanie podczas czwartkowej sesji rady dało następujący wynik: 15 głosów przeciw, 7 za, 1głos się wstrzymał. Prośba ta została więc odrzucona przez Radę Miasta.

Nowa uchwała wchodzi w życie od 1 czerwca 2021 roku. Od tego dnia wszystkie sklepy, zakłady i punkty usługowe będą mogły pracować całodobowo.

Subskrybuj piekary.info

google news icon