Większa ilość miejsc w piekarskim żłobku

Od dzisiaj Żłobek Miejski w Piekarach Śląskich jest w stanie przyjąć większą ilość dzieci. Wszystko to za sprawą wniosku prezydent Sławy Umińskiej-Duraj, który umożliwił pozyskanie dofinansowania z programu „Maluch+”. W związku z tym, dwie placówki, które obecnie działają na terenie naszego miasta mogą przyjąć łącznie 120 maluchów.

Zlobek

Od 1 marca 2021 roku w Żłobku Miejskim w Piekarach Śląskich, znajdującym się przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 106 zostanie zwiększona liczba miejsc opieki nad dziećmi - z 70 do 80. Kolejne 40 miejsc znajduje się w Filii Żłobka Miejskiego przy ul. Bytomskiej 81. Placówki będą mogły w sumie przyjąć 120 małych piekarzan. Utworzenie nowych miejsc stało się możliwe dzięki środkom w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +”. Piekarska placówka otrzymała na ten cel 29 600 zł.

Żłobek Miejski w Piekarach Śląskich realizuje funkcje: opiekuńczą, wychowawczą, a także edukacyjną. Placówka sprawuje opiekę nad dziećmi, których wiek znajduje się w granicach od ukończenia 20 tygodnia życia do osiągnięcia 3 roku życia. W wyjątkowym przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym, maluch może przebywać w żłobku do ukończenia 4 roku życia. Istotną kwestią jest to, iż wnioskowanie o przyjęcie pociechy do placówki odbywa się dopiero po nadaniu dziecku numeru PESEL.

Głównym zadaniami żłobków i klubów dziecięcych jest zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych. Maluchy powinny czuć się komfortowo w miejscu, w którym przebywają. Ponadto musi być zagwarantowana dziecku odpowiednia opieka pielęgnacyjna oraz edukacyjna, która polega na prowadzeniu zajęć zabawowych z elementami edukacji, uwzględniając przy tym indywidualne potrzeby dziecka. Dodatkowo osoby opiekujące się dziećmi zobowiązane są do prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

fot. UM Piekary Śląskie

Subskrybuj piekary.info

google news icon