W Piekarach Śląskich powstanie nowa droga rowerowa? Ruszył przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej

Kolejna ścieżka rowerowa w naszym mieście? Aktualnie jesteśmy na początku drogi by taka powstała – miasto ogłosiło przetarg na wykonanie szczegółowego planu budowy nowej trasy.

Bicycle path 830216 1280

Czego dotyczy przetarg?

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej budowy trasy rowerowej wzdłuż ulicy Bytomskiej/Tarnogórskiej. Musi ona zawierać: projekt/y budowlany/e obejmujący/e: plan zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany i techniczny, opinie, uzgodnienia i pozwolenia. Projekt powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – dokument winien być podstawą do uzyskania pozwoleń na budowę i realizację robót budowlanych. Zamówienie obejmuje również uzyskanie pozytywnych decyzji, które pozwolą na usunięcie drzew, które będą kolidowały z budową trasy.

Najważniejszym zadaniem wykonawcy jest zaprojektowanie ścieżek rowerowych. Droga rowerowa, która będzie przebiegać wzdłuż ulicy Papieża Jana Pawła II stanie się łącznikiem z już istniejącymi trasami (od pkt. A do pkt. B). Plan ma również zawierać przebudowę skrzyżowania ulicy Papieża Jana Pawła II z ul. Bytomską. Z kolei zaprojektowana trasa wzdłuż ulic Bytomskiej/Tarnogórskiej (od pkt. C do pkt. D) ma prowadzić ruch rowerowy aż do północnej granicy Piekar Śląskich.

Kto może zostać wykonawcą?

By ubiegać się o udział w przetargu należy posiadać specjalne zdolności techniczne lub zawodowe. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat prowadzenia działalności wykonał co najmniej jedną usługę, która polegała na wykonaniu dokumentacji obejmującej co najmniej jeden projekt wykonawczy lub budowlano-wykonawczy w zakresie budowy, przebudowy czy remontu skrzyżowań lub drogi/dróg rowerowych albo ciągów pieszo-jezdnych o wartości o najmniej 200 000,00 zł. Przedsiębiorstwo musi również dysponować co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych. Zamawiający dopuszcza łączenie powyższych funkcji. Wykonawca musi również wpłacić wadium w wysokości 12 000,00 zł na nr rachunku bankowego 05 1020 2313 0000 3402 0556 3525 PKO Bank Polski SA.

Oferty należy składać do 7.01.2021 roku do godziny 11.30, a zamówienie należy zrealizować do 31.10.2021 roku. Więcej informacji dotyczących przetargu znajdziemy na stronie bip.piekary.pl.

fot. bip.piekary.pl

Subskrybuj piekary.info

google news icon