W Piekarach można już składać wnioski o przyznanie dodatku węglowego. Maksymalna kwota to aż trzy tysiące złotych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach rozpoczął przyjmowanie wniosków o przyznanie dodatku węglowego. Wnioski są przyjmowane przy u. Biskupa Nankera. Do 30 listopada br. można złożyć dokument z prośbą o przyznanie dodatku w wysokości 3 000 zł. Ma on zasilić budżety gospodarstw domowych, których źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne.

MOPR

Od czwartku, 18 sierpnia w Piekarach Śląskich można składać wniosek o przyznanie dodatku węglowego w wysokości 3 tysięcy złotych. Wniosku przyjmowane są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, przy ulicy ul. Biskupa Nankera 103

Godziny funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich:

  • poniedziałek: 7.45 – 16.30,
  • wtorek i czwartek: 7.45 do godz. 15:00,
  • piątek: od godz. 7:45 do godz. 13:30.

W przypadku pytań lub wątpliwości MOPR w Piekarach Śląskich prosi o kontakt telefoniczny pod numerem: 32 288 35 74, 32 287 95 03 wew. 602, 603

Jak uzyskać dodatek węglowy?

Zgodnie z ustawą jednorazowy dodatek węglowy w wysokości 3000 zł przysługiwał będzie gospodarstwu domowemu, w którym głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Ustawa określa warunki, których spełnienie jest konieczne, aby otrzymać dodatek węglowy.

  • należy dokonać wpisu lub zgłoszenia źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Weryfikacji tego dokonują tego urzędnicy gminy,
  • wniosek o wypłatę dodatku należy złożyć do 30 listopada w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania (wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpoznania),
  • wniosek należy złożyć na piśmie lub drogą elektroniczną, uwierzytelniając go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub z wykorzystaniem profilu zaufanego. W przypadku składania wniosków na piśmie trzeba brać poprawkę na to, że urzędy gmin (lub podległe im jednostki) niekoniecznie z marszu rozpoczną ich przyjmowanie. Np. w Rudzie Śląskiej tamtejszy MOPS będzie przyjmował wnioski o wypłatę dodatku węglowego od 22 sierpnia,
  • we wniosku należy podać personalia, obywatelstwo, pesel (ew. serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość), adres zamieszkania, numer rachunku na który ma zostać przekazany dodatek, analogiczne dane dotyczące pozostałych członków gospodarstwa domowego oraz rodzaj wykorzystywanej głównej instalacji grzewczej.

Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złoży więcej niż jedna osoba, będzie on przyznawany temu wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Zgodnie z ustawą dodatek wypłacany jest w terminie do miesiąca od złożenia wniosku.

Subskrybuj piekary.info

google news icon

czytaj więcej:

Piekary śląskie opłata śmieciowa

Piekary Śląskie. Zmiany w opłatach za śmieci. I to pozytywne

wypłaty dodatku węglowego w Piekarach Śląskich

7 milionów złotych na wypłatę dodatku węglowego

Orlen i wysokie ceny paliw

Protest kierowców w Piekarach Śląskich na stacji Orlen

Intermarche Piekary Śląskie

Intermarche w Piekarach przekształcił się w czytelnię

Piekary Śląskie - budżet miasta 2022

Budżet Piekar Śląskich na 2022 rok. Co postanowiono?

Teodorki i Heneczki Bądźcie z nami bibliotekarzami

Piosenka bibliotekarzy w międzynarodowym konkursie

Resort finansow plaskorzezby

Firma Marketing bije się ze skarbówką na...