Uzyskaj dotację na założenie własnej firmy

Czy masz co najmniej 30 lat, mieszkasz na terenie województwa śląskiego i Twoim marzeniem jest założenie firmy? Skorzystaj z jednego dostępnych projektów i stań się przedsiębiorcą roku.

Inspektor finansowy firmy i sekretarz skladajacy raport obliczajacy lub sprawdzajacy saldo inspektor kontroli dochodow w urzedzie skarbowym koncepcja audytu 1423 126 skalowacz pl

Kto może się starać o dotację?

Do projektu mogą zgłosić się osoby, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie prowadziły działalności gospodarczej. By móc otrzymać dotację trzeba również należeć do jednej z poniższych grup:
• osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, a zwłaszcza te w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:

- osoby w wieku 50 lat i więcej;
- kobiety;
- osoby niepełnosprawne;
- osoby długotrwale bezrobotne;
- osoby o niskich kwalifikacjach;
• pozostałe grupy

- reemigranci (zaliczani są również repatrianci);
- imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia);
- osoby tzw. ubogie pracujące (zarobki nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia);
- osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny;
- osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych.

Jak otrzymać dotację

Pierwszym krokiem do otrzymania dotacji na założenie swojej działalności gospodarczej jest wybranie jednego z kilku dostępnych projektów. Następnie należy wziąć udział w rekrutacji. W tym kroku trzeba stworzyć swój biznesplan. Jego dokładność i poprawność jest bardzo ważna, ponieważ to pozytywna ocena biznesplanu decyduje o podpisaniu umowy, na której mocy zostanie wypłacona dotacja w kwocie 23 050 zł. Biorąc udział w projekcie można również bezpłatnie skorzystać z usług szkoleniowych czy wsparcia pomostowego.

Projekty dla mieszkańców

1. Rozwój, firma, sukces!
Do projektu mogą zgłosić się osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, powyżej 30 roku życia. Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie szkoleniowe, dotacyjne wsparcie inwestycyjne oraz wsparcie pomostowe. Realizacją przedsięwzięcia zajęła się Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o. Nabór osób zainteresowanych projektem rozpocznie się w drugiej połowie października.

2. Inkubator sukcesu – wsparcie przedsiębiorczości
W tym projekcie weźmie udział 25 osób (15 kobiet i 10 mężczyzn). Uczestnicy muszą należeć do jednej z grup społecznych: bezrobotni, bierni zawodowo czy reemigranci bądź imigranci. Oni również mogą uzyskać wsparcie w formie dotacji inwestycyjnej, bezpłatne szkolenia czy wsparcie pomostowe. Uczestnicy mogą się starać o przedłużenie wsparcia pomostowego jak i pomoc oficera dotacyjnego w technicznym przygotowaniu biznesplanu. Projekt realizuje Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Nabór rozpocznie się w październiku.

3. Dotacja na start w biznesie
Mieszkańcy Piekar Śląskich mogą również skorzystać z projektu oferowanego przez Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Uczestnikami projektu będą 63 osoby (w tym 38 kobiet i 25 mężczyzn). Osoby te muszą być bezrobotne lub bierne zawodowo. Ci, którzy zakwalifikują się do projektu zostaną objęci szkoleniem na etapie poprzedzającym założenie firmy. Dostana również środki na rozwój działalności gospodarczej, wsparcie pomostowe przez 6/12 miesięcy w wysokości minimalnego wynagrodzenia krajowego. Rozpoczęcie naboru planowane jest na 15.10.2020 (godz. 8.00) – 29.10.2020 (godz. 15.00).

4. W kierunku Twojego sukcesu – kompleksowe wsparcie osób rozpoczynających działalność gospodarczą – edycja II
Ten projekt również jest skierowany dla osób powyżej 30 roku życia, które są bezrobotne, bierne zawodowo, o niskich kwalifikacjach. Uczestnicy otrzymają wsparcie szkoleniowe przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. 9 firm, po pozytywnym zatwierdzeniu biznesplanów otrzyma jednorazową dotację w maksymalnej wysokości 23050,00 zł. Uczestnicy otrzymają również wsparcie pomostowe w wysokości do 2600,00 zł przez 6 do 12 miesięcy. Projekt jest realizowany przez Park Przemysłowo Technologiczny EkoPark w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. Nabór będzie trwał od 26.10.2020r. do 30.10.2020r.

Dokładne informacje dotyczące dotacji na założenie swojej działalności gospodarczej znajdziemy na stronie TUTAJ.

Subskrybuj piekary.info

google news icon