Urząd Pracy w Piekarach Śląskich: zakończono remont budynku

Termomodernizacja siedziby Powiatowego Urzędu Pracy dobiegła końca – kolejny budynek przeszedł spektakularną metamorfozę. 19 stycznia przedstawiciele władz miasta wzięli udział w oddaniu budynku po remoncie. Całkowity koszt inwestycji to 1 007 623,66 zł.

O remoncie i szczegółach prac, które zostały wykonane w budynku opowiadali: Krystyna Wyścilok, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy razem z przedstawicielem Przedsiębiorstwa Budowlanego KORABUD. Projekt obejmował termomodernizację budynku PUP, a dokładnie: ociepleniu zewnętrznych ścian budynku, stropu przy poddaszu, wymianie stolarki okiennej oraz modernizacji starej instalacji centralnego ogrzewania (zdemontowano żeliwne grzejniki). Po wymianie okien pomalowano również ściany. Istotnym elementem była nowa elewacja, która pojawiła się na budynku. Przy okazji termomodernizacji wymieniono również dach za kwotę 469 608,18 zł.

Całkowity koszt termomodernizacji (oprócz remontu dachu) wyniósł 538 014,48 zł zł. 85% tej sumy, czyli 457 312,31 zł stanowiło dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Inwestycja z pewnością przyczyni się do likwidacji „niskiej emisji”. Projekt wpisuje się również w kompleksową modernizację energetyczną budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Piekarach Śląskich.

Inwestycja została zrealizowana w dużej mierze ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT.

fot. krzysztofturzanski.pl

Subskrybuj piekary.info

google news icon

czytaj więcej:

0zss

Metamorfoza Zespołu Szkół Specjalnych w...

Miejska szkola podstawowa nr 13

Piekary Śląskie: program „Posiłek w szkole i w...

3dksczarni

Budowa nowego obiektu sportowego dla DKS Czarni...

5remontsp5

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w...

Miejskie przedszkole nr 1

Miejski Przedszkole nr 1 w Piekarach Śląskich...

00001termo

Remont i termomodernizacja biblioteki w...

Kościuszki22

Miasto kolejny raz walczy o dofinansowanie z...