Tutaj znajdziesz pomoc - powraca piekarska grupa wsparcia dla kobiet

Od kilku lat przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich funkcjonuje Punkt Interwencji Kryzysowej. Jego pracownicy pomagają członkom rodzin dotkniętych różnymi problemami.

Agata Mitera
6

Kobiety nie są same

Specjalnie dla pań i dziewczyn doświadczających przemocy w rodzinie powstała grupa wsparcia. Jej uczestniczkom pomaga się się w znalezieniu wyjścia z wielu trudnych sytuacji. Dzięki zespołowi, kobiety widzą, że nie tylko one zmagają się z tematem przemocy. Mogą skorzystać nie tylko ze wsparcia, ale także z doświadczeń oraz wiedzy specjalistów.

Grupa wraca po wakacyjnej przerwie do cyklicznych spotkań. Odbywają się one w każdy wtorek o godzinie 15:30. Zainteresowane panie są zaproszone do siedziby Punktu Interwencji Kryzysowej (ul. Przyjaźni 229). Szczegółowe informacje o spotkaniu można uzyskać u pracowników Punktu – tel. 32 284 19 87 lub kom. 519 375 498.

Urząd miasta w poprzednich latach informował o kursach samoobrony. Uczestniczki uczyły się nie tylko, jak radzić sobie z napastnikiem, ale także z własnym strachem i stresem. Biorąc pod uwagę zainteresowanie tym tematem, być może warto byłoby kontynuować projekt także w ramach następnych edycji.

Poradnia dla każdego

Oprócz spotkań dla kobiet, piekarski MOPR organizuje także pomoc dla wszystkich potrzebujących osób, które doświadczają różnego rodzaju problemów. Pracownicy instytucji oferują bezpłatne wsparcie w dziedzinach:

  • poradnictwa psychologicznego – psychoterapia indywidualna i rodzinna, konsultacje psychologiczne, rozmowy wspierające, wsparcie w kryzysie i przeżywanych trudnościach,
  • poradnictwa rodzinnego – konsultacje wychowawcze, spotkania rodzinne, indywidualne rozmowy wspierająco – informujące,
  • poradnictwa prawnego – udzielanie informacji na temat możliwości prawnych w sytuacjach konfliktów w rodzinie oraz pomoc w redagowaniu pism procesowych z zakresu prawa rodzinnego. Możliwość konsultacji z Radcą Prawnym,
  • poradnictwa psychiatrycznego – możliwość konsultacji z lekarzem psychiatrą.

Dodatkowo przy Punkcie Interwencji Kryzysowej działa program "Dobrze wiedzieć". Są to zajęcia dla bliskich osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, czy hazardu.

fot. MOPR Piekary Śląskie

Subskrybuj piekary.info

google news icon