6

Tutaj znajdziesz pomoc - powraca piekarska grupa wsparcia dla kobiet

Od kilku lat przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich funkcjonuje Punkt Interwencji Kryzysowej. Jego pracownicy pomagają członkom rodzin dotkniętych różnymi problemami.

Kobiety nie są same

Specjalnie dla pań i dziewczyn doświadczających przemocy w rodzinie powstała grupa wsparcia. Jej uczestniczkom pomaga się się w znalezieniu wyjścia z wielu trudnych sytuacji. Dzięki zespołowi, kobiety widzą, że nie tylko one zmagają się z tematem przemocy. Mogą skorzystać nie tylko ze wsparcia, ale także z doświadczeń oraz wiedzy specjalistów.

Grupa wraca po wakacyjnej przerwie do cyklicznych spotkań. Odbywają się one w każdy wtorek o godzinie 15:30. Zainteresowane panie są zaproszone do siedziby Punktu Interwencji Kryzysowej (ul. Przyjaźni 229). Szczegółowe informacje o spotkaniu można uzyskać u pracowników Punktu – tel. 32 284 19 87 lub kom. 519 375 498.

Urząd miasta w poprzednich latach informował o kursach samoobrony. Uczestniczki uczyły się nie tylko, jak radzić sobie z napastnikiem, ale także z własnym strachem i stresem. Biorąc pod uwagę zainteresowanie tym tematem, być może warto byłoby kontynuować projekt także w ramach następnych edycji.

Poradnia dla każdego

Oprócz spotkań dla kobiet, piekarski MOPR organizuje także pomoc dla wszystkich potrzebujących osób, które doświadczają różnego rodzaju problemów. Pracownicy instytucji oferują bezpłatne wsparcie w dziedzinach:

  • poradnictwa psychologicznego – psychoterapia indywidualna i rodzinna, konsultacje psychologiczne, rozmowy wspierające, wsparcie w kryzysie i przeżywanych trudnościach,
  • poradnictwa rodzinnego – konsultacje wychowawcze, spotkania rodzinne, indywidualne rozmowy wspierająco – informujące,
  • poradnictwa prawnego – udzielanie informacji na temat możliwości prawnych w sytuacjach konfliktów w rodzinie oraz pomoc w redagowaniu pism procesowych z zakresu prawa rodzinnego. Możliwość konsultacji z Radcą Prawnym,
  • poradnictwa psychiatrycznego – możliwość konsultacji z lekarzem psychiatrą.

Dodatkowo przy Punkcie Interwencji Kryzysowej działa program "Dobrze wiedzieć". Są to zajęcia dla bliskich osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, czy hazardu.

fot. MOPR Piekary Śląskie

czytaj dyskusję

Polecamy: