Tężnia solankowa w Piekarach Śląskich – ruszył przetarg

Te obiekty podbiły serca mieszkańców wielu polskich miast. Wreszcie przyszedł czas na Piekary Śląskie – władze miasta ogłosiły przetarg na projekt i budowę tężni solankowej.

01tężnia Chorzów

Czym jest tężnia solankowa?

To duża drewniana konstrukcja wypełniona gałęziami tarniny, brzozy lub drzew iglastych pod, którą znajduje się basen z solnym roztworem. Początkowo obiekty te służyły do zagęszczania solanki i produkcji soli jadalnej. Wokół tężni powstaje specyficzny aerozol bogaty w sole, który ma właściwości prozdrowotne. W niedługim czasie tężnie solankowe zaczęto wykorzystywać do celów leczniczych – świetnie działają na osoby z chorobami górnych dróg oddechowych, zapaleniem zatok, rozedmy płuc, nadciśnieniem tętniczym czy alergią.

W tężniach budowlanych solanka spływa po pionowych ścianach, po to by wytworzyć jak największą ilość leczniczego aerozolu. Powietrze, dzięki naturalnym ruchom wokół tężni jest przesycone mikroelementami i innymi dobroczynnymi składnikami, które wnikają do naszego organizmu przez błony śluzowe układu oddechowego i skórę. Specjaliści twierdzą, że godzinny pobyt w pobliżu tężni solankowej dostarczy nam identycznej dawki jodu jak podczas 3-dniowej wizyty nad morzem.

Czego dokładnie dotyczy przetarg?

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę bądź dokonania zgłoszeń robót nie wymagających pozwolenia na budowę. Kluczowym elementem przetargu jest budowa tężni solankowej w Parku Trzech Bohaterów w Piekarach Śląskich, zlokalizowanym u splotu ulic: Oświęcimskiej i Trzech Bohaterów. Przetarg obejmuje zaprojektowanie i budowę całej tężni wraz z kompletnym wyposażeniem, technologią, urządzeniami, instalacją oraz dostawą i montażem ławek z oparciem, koszy na śmieci i stojaków na rowery.

Kto może zostać wykonawcą?

O udział w przetargu mogą starać się osoby, które wykażą, że w ciągu ostatnich 5 lat wykonały przynajmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, remoncie lub modernizacji tężni solankowej – wartość robót musi wynosić minimum 100 000,00 zł brutto. Warunek zostanie również spełniony poprzez wykonanie maksymalnie trzech robót w ciągu powyższego okresu o kwocie nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto. Kolejne kryterium to dysponowanie minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności: architektonicznej; konstrukcyjno-budowlanej; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Powyższe funkcje mogą być połączone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. By wziąć udział w przetargu należy wpłacić wadium w wysokości 5 000,00 zł na rachunek bankowy zamawiającego: PKO Bank Polski SA nr 05 1020 2313 0000 3402 0556 3525.

Tężnie solankowe w pobliskich miastach

Mieszkańcy Chorzowa od dłuższego czasu marzyli o tężni solankowej – wreszcie powstała na placu Hutników. W sercu województwa śląskiego, czyli Katowicach, również stanął „miejski inhalator”. Tężnia solankowa znajduje się w parku Zadole, przy ul. Wczasowej w Katowicach-Ligocie. Kolejny taki obiekt umiejscowiony jest w Parku Południowym w Tychach.

Tężnia w Piekarach Śląskich ma powstać do 30 czerwca 2021 roku. Termin składania wniosków o udział w przetargu mija 8 stycznia 2021 roku o godzinie 11.30. Więcej informacji znajdziemy TUTAJ.

Subskrybuj piekary.info

google news icon