Test syren alarmowych

Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Piekary Śląskie poinformował, że 20 maja 2021 roku w porannych godzinach zostanie przeprowadzony trening systemu alarmowania i ostrzegania. W związku z tym, w naszym mieście jutro zawyją syreny alarmowe.

Syrena alarmowa

Na podstawie pisma Wojewody Śląskiego z dnia 11 maja 2021 roku, Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego ogłosił, że Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje krajowe ćwiczenie RENEGADE/SAREX-21. Oznacza to, że 20 maja 2021 roku w godzinach od 8.00 do 11.00 na terenie naszego miasta zawyją syreny alarmowe. Będzie to narodowy test systemów alarmowych.

W ramach treningu systemu alarmowania i ostrzegania, mogą zostać uruchomione syreny alarmowe w celu ogłoszenia i odwołania alarmu: dźwięk modulowany trwający trzy minuty – oznaczający ogłoszenie alarmu oraz dźwięk ciągły, trwający trzy minuty – oznaczający odwołanie alarmu.

Co oznaczają syreny alarmowe?

Sygnałów alarmowych używa się do informowania ludności, której bezpośrednio dotyczą poniższe przypadki: wykrycie skażenia lub wystąpienia sytuacji kryzysowej, zaistniałych na skutek katastrofy naturalnej, awarii technicznej, działań terrorystycznych czy zagrożenia wojennego. Alarmowanie odbywa się zgodnie z treścią rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach z 7 stycznia 2013 r.

Subskrybuj piekary.info

google news icon