KSSE

Sława Umińska Duraj

Urząd miasta będzie współpracować z KSSE. "Żywię nadzieję, że otworzy to kolejne perspektywy"

Piekarski magistrat nawiązał współpracę z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. W ramach podpisanej umowy jednostki będą kooperować w zakresie aktywizacji gospodarczej terenów inwestycyjnych będących własnością gminy.