czas wolny w lubuskiem

Zdjęcie Główne

Lubuskie – polska Toskania na zachodzie kraju

Winnicowy krajobraz przypominający Toskanię, park wpisany na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO, system podziemnych fortyfikacji porównywany do Linii Maginota, morena czołowa widziana z kosmosu czy unikalny w skali europejskiej obszar ornitologiczny – takie jest Lubuskie, region położony wzdłuż polsko-niemieckiej granicy, w odległości ok. 100 km od Berlina!