chat GPT o Piekarach

Piekary Śląskie

Piękny rynek, otoczony zabytkowymi kamienicami i kościołem. Chat GPT o Piekarach Śląskich

- Jednym z charakterystycznych miejsc w Piekarach Śląskich jest Zabytkowy Park Hutniczy. To unikalne miejsce, które zachowuje pamięć o przemysłowym dziedzictwie miasta - tak twierdzi chat GPT, którego poprosiliśmy o napisanie artykułu o Piekarach Śląskich. Część informacji sztuczna inteligencja podaje poprawnie, reszta to niestety stek bzdur.