Stypendium dla najlepszych uczniów w Piekarach Śląskich

O tym, że nauka się opłaca z całą pewnością wiedzą najlepsi studenci, którzy każdego roku starają się o przyznanie stypendiów. Nagrody za szczególne osiągnięcia przyznaje także miasto. Chodzi o najlepszych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Uczniowie

Szczególnie uzdolnieni, laureaci konkursów przedmiotowych i ci, którzy uzyskali wymaganą średnią ocen. To właśnie tacy uczniowie mogą się starać o przyznanie Stypendium Miasta Piekary Śląskie. Na złożenie wymaganych dokumentów został dokładnie tydzień.

Pieniężne wyróżnienie mogą otrzymać uczniowie starszych klas szkół podstawowych (V-VIII) oraz ponadpodstawowych (bez szkół policealnych). Stypendium w wysokości 1000 złotych jest udzielane jednorazowo. O przyznanie mogą ubiegać się pełnoletni uczniowie, a w przypadku młodszych - ich prawni opiekunowie.

Wnioski należy składać do 30 września w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Piekary Śląskie przy ul. Żwirki 23A. Oprócz wniosku konieczne jest dołączenie kserokopii potwierdzających konkretne osiągnięcia ucznia w roku poprzedzającym złożenie wniosku. Dokumenty należy dostarczyć drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub pocztą tradycyjną (najlepiej listem poleconym) ub bezpośrednio w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek 7.30-17.00, wtorek-czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00.

Konieczne warunki

  • uczeń z tytułem laureata lub finalisty ogólnopolskiego lub wojewódzkiego konkursu przedmiotowego albo tytuł laureata lub finalisty konkursu wiedzy o zasięgu międzynarodowym z przedmiotów objętych ramowym planem nauczania
  • średnia co najmniej 4,75 w wyniku klasyfikacji rocznej z obowiązujących zajęć edukacyjnych

Stypendia będą wręczane przez panią prezydent podczas sesji Rady Miasta Piekary Śląskie w ustalonym wkrótce terminie.

Subskrybuj piekary.info

google news icon