Straż Miejska usunęła kolejny wrak auta z miasta. To jeszcze nie koniec akcji służb

Straż Miejska w Piekarach Śląskich dba o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. W tym przypadku chodzi o "wraki" samochodów, które przez wiele miesięcy stoją porzucone na ulicach. W ostatnim czasie piekarskie służby podjęły się czterech akcji usuwania porzuconych pojazdów.

Strażnicy miejscy po raz czwarty w tym roku usunęli "wrak" samochodu z piekarskich ulic. Samochód marki Renault Clio został wywieziony z ulicy Królowej Jadwigi. Dotychczas służby usunęły pojazd z: Sowińskiego, Sokołów i Papieża Jana Pawła II. Do końcu roku pojazdy zostaną odholowane z: Cichej, Heneczka, Ludygi oraz Marii Skłodowskiej-Curie.

Nie wszystkie samochody mogą zostać usunięte

Jak wyjaśnia Wojciech Golasiński, zastępca komendanta Straży Miejskiej w Piekarach Śląskich, nie wszystkie samochody spełniają warunki uwzględnione w przepisach. Jak mówi art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, Wrak samochodu to: "pojazd porzucony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd w stanie wskazującym na to, że nie jest używany. Może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza".

Dodatkowo samochód musi znajdować się na drodze publicznej, w strefie ruchu lub zamieszkania. Prawo o ruchu drogowym określa zasady ruchu na drogach publicznych, w strefach zamieszkania i ruchu. Drogi publiczne to powiatowe, gminne, wojewódzkie lub krajowe oraz ulice leżące w ich ciągu. Inne drogi, drogi rowerowe, parkingi i place przeznaczone do ruchu pojazdów, które nie są zaliczone do dróg publicznych ani zlokalizowane w ich pasie, to drogi wewnętrzne.

Jeśli droga wewnętrzna znajduje się na obszarze strefy ruchu lub zamieszkania, art. 50a ma zastosowanie. Jeśli nie – wrak nie zostanie usunięty przez służby na podstawie tego przepisu. Wyjątkiem jest sytuacja, w której pojazd stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi, np. wyciekają z niego płyny eksploatacyjne.

- Ustawa Prawo o ruchu drogowym obejmuje również drogi wewnętrzne, jeśli znajdują się na obszarze strefy ruchu lub zamieszkania. Art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym nie ma zastosowania, jeśli pojazd jest porzucony np. na parkingu prywatnym, który nie jest oznaczony jako strefa ruchu - wyjaśnia Wojciech Golasiński.

Ograniczenie kosztów gminy

Golasiński dodaje, że strażnicy miejscy reagują na wszystkie zgłoszenia dotyczące porzuconych aut. Czasem jednak ze względu na respektowanie przepisów, samochód nie może zostać odholowany. Służby na początku procesu zawsze próbują ustalić tożsamość właściciela, po to by na własny koszt odholował samochód. Jeżeli kierowca nie zostanie ustalony, wówczas pojazd jest przewożony na parking prywatny. Od tego momentu właściciel ma pół roku na odebranie samochodu.

Porzucony pojazd staje się własnością gminy, jeśli:

  • zgodnie z art. 50a ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym zostanie usunięty z drogi, ale nie zostanie odebrany na wezwanie gminy przez właściciela w ciągu 6 miesięcy. Wtedy samochód uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się,
  • zgodnie z art. 50a ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym w ciągu 6 miesięcy od dnia usunięcia pojazdu nie została ustalona osoba uprawniona do jego odbioru.

Właścicielowi samochodu grozi szereg konsekwencji za nieodebranie samochodu. Są nimi: kara za brak obowiązkowego ubezpieczenia, mandat za porzucenie wraku w miejscu publicznym, grzywna za porzucenie pojazdu, koszty odholowania, koszty parkowania do dnia odbioru

Subskrybuj piekary.info

google news icon