Mandat radnego Łukasza Ściebiorowskiego zagrożony? Okaże się na najbliższej sesji Rady Miasta

Przed nami XXIV sesja Rady Miasta Piekary Śląskie. Odbędzie się 27 sierpnia. Radni będą obradować m.in. nad projektem uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zostanie także podjęta decyzja czy mandat radnego Łukasza Ściebiorowskiego zostanie wygaszony.

Lukaszsciebiorowski

XXIV sesja Rady Miasta Piekary Śląskie obędzie się w już w czwartek 27 sierpnia. Transmisja z sesji ma być dostępna na stronie piekary.pl.

Najbliższa, XXIV sesja Rady Miasta Piekary Śląskie zorganizowana zostanie w czwartek, 27 sierpnia 2020 roku.

Podczas sesji będzie omawiany projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2020-2049 -Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta Piekary Śląskie. Zostanie także podjęta decyzja w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym poprzez wniesienie do spółki pod firmą Piekarskie Centrum Medyczne Spółka z o.o. w Piekarach Śląskich wkładu pieniężnego w kwocie 2.000.000,00 zł.

Mandat Łukasza Ściebiorowskiego zagrożony?

Podczas sesji będzie rozpatrywany m.in projekt uchwały w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie stwierdzenia braku podstaw do wygaśnięcia mandatu radnego (druk nr 405). 6 sierpnia 2020 roku do Rady Miasta wpłynęło pismo Wojewody Śląskiego z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie zarzutów dotyczących naruszenia przez radnego Łukasza Ścibiorowskiego przepisu art. 24f ustawy o samorządzie gminnym.

- Z treści przesłanego pisma wynika, że radny Łukasz Ściebiorowski zasiada we władzach stowarzyszenia prowadzącego działalność z wykorzystaniem majątku Gminy Piekary Śląskiego i osiągającego przychody operacyjne - czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały.

Rada Miasta wyraża stanowisko, że brak jest podstaw do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Jak sprawa się potoczy? Wszystko wyjaśni się na najbliższej sesji.

Skargi na Dyrektora Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 13 im. Powstańców Śląskich

Na najbliższej sesji będą również rozpatrywane trzy projekty uchwał w sprawie skarg mieszkańców naszego miasta na działania Dyrektora Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 13 im. Powstańców Śląskich w Piekarach Śląskich. Większość skarg została uznana za bezzasadne.

Mieszkańcy mogą przekazywać Przewodniczącemu Rady Miasta uwagi lub głosy w dyskusji na tematy poruszane na sesji Rady Miasta w postaci krótkich wiadomości wysyłanych SMS-em na nr tel. 608 198 518, ewentualnie na adres e-mail: rada@piekary.pl

Listę projektów uchwał, które będą obradowane na najbliższej sesji można znaleźć TUTAJ

fot. Krzysztof Turzański

Subskrybuj piekary.info

google news icon