Sąd i prokuratura w Piekarach Śląskich zostaną zlikwidowane. Zapadła decyzja w sprawie

Po wielu latach perturbacji związanych z lokalizacją siedziby sądu i prokuratury w Piekarach Śląskich podjęta została ostateczna decyzja. Ośrodek zamiejscowy zostanie zlikwidowany do końca roku. Decyzja została podjęta pomimo złożenia propozycji przekazania darowizny.

Krzysztof Turzański
Sąd Piekary

- Do Urzędu Miasta wpłynęło pismo zaniepokojonych mieszkańców, do których dotarły informacje dotyczące planów likwidacji sądu i prokuratury w Piekarach Śląskich - wyjaśnia Krzysztof Turzański, zastępca prezydenta miasta Piekary Śląskie. - Niestety, są prawdziwe. Prezydent Sława Umińska-Duraj zaproponowała umowę najmu, przekazanie budynku sądu w trwały zarząd, a nawet DAROWIZNĘ budynku, ale żadna z tych propozycji nie została zaakceptowana. Prokuratura i sąd wyprowadzą się z miasta do końca tego roku - dodaje.

Turzański uzasadnia, że do utrzymania ośrodka zamiejscowego w Piekarach wymagany jest budynek, który spełniałby szereg wymogów. Miasto, jak dodaje, nie posiada w swoich zasobach odpowiedniej lokalizacji. Jedyną możliwością było pozostanie prokuratury w dotychczasowej lokalizacji.

Funkcjonowanie sądu i prokuratury

Dotychczas urząd miasta udostępniał budynek bezpłatnie - na mocy umowy z lat 90-tych. Instytucje za zajmowane lokale nie płaciły. Warto wspomnieć o tym, że to nie pierwsza próba likwidacji sądu i prokuratury w Piekarach. W 2017 roku decyzję udało się odeprzeć, placówka została utrzymana.

Powodem obecnej decyzji o likwidacji jest potrzeba przeprowadzenia kompleksowego i kosztownego remontu budynku, a dodatkowo jego przebudowa. - Z naszej strony proponowaliśmy utrzymanie siedziby sądu i prokuratury w dzisiejszej lokalizacji, jednocześnie umożliwiając jej remont poprzez przekazanie własności. Nie zostało to zaakceptowane - zaznacza Turzański.

Mieszkańcy przeciwni likwidacji

Decyzja o przeniesieniu sądu i prokuratury spotkała się z dezaprobatą mieszkańców, którzy złożyli w tej sprawie pismo do urzędu miasta. Piekarzanie podkreślają, że likwidacja ośrodka zamiejscowego wiąże się z wieloma negatywnymi dla miasta skutkami.

- Przeniesienie Zamiejscowego Wydziału Prokuratury i Sądu poniesie za sobą duże konsekwencje i utrudnienia nie tylko dla pracowników sądu prokuratury i policji, która ściśle współpracuje z tymi instytucjami, co wiąże się z dużymi utrudnieniami dla wielu służb i osób. (...) będzie to generować dodatkowe koszty, które przecież będzie ponosił budżet miasta, który i tak jest mocno zadłużony - uzasadniają mieszkańcy w piśmie.

Piekarzanie uzasadniają, że inne ośrodki zamiejscowe sądu i prokuratury funkcjonują w miastach, gdzie liczba zamieszkałej ludności jest niższa. Jako przykład wymieniają m.in. Sąd Rejonowy w: Krośnie Odrzańskim z 16 619 mieszkańcami, Wyszkowie z 19 210 mieszkańcami oraz Bielsku Podlaskim, gdzie liczba mieszkańców wynosi 20 141.

- Zwracamy się z prośbą o pilną interwencję w sprawie likwidacji Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach z siedzibą w Piekarach Śląskich oraz Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach (...). Jako mieszkańcy Piekar Śląskich jesteśmy tym faktem wzburzeni - podsumowują.

Sąd i prokuratura w Piekarach zostaną zlikwidowane
Krzysztof Turzański

Subskrybuj piekary.info

google news icon