Ruszył program „Moja Woda”. Uzyskaj dofinansowanie w kwocie 5000zł

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór w ramach priorytetowego programu „Moja Woda”, który ma na celu ochronę zasobów wodnych oraz minimalizację zjawiska suszy w Polsce. Wnioski na dotację na budowę przydomowej instalacji zatrzymującej wodę można składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Konewka kwiaty

Program ma zwiększyć poziom retencji na terenie posesji przy jednorodzinnych budynkach mieszkalnych. Zgromadzone wody opadowe i roztopowe powinny być wykorzystywane przez rozwój przydomowej zieleni i zbiorników wodnych. Taką funkcję zapewni instalacja, która zmniejszy również zapotrzebowanie na wodę wodociągową. Woda może zostać wykorzystana np. do podlewania przydomowych kwiatów. Ponadto zastosowanie takiego rozwiązania zminimalizuje odprowadzanie wód opadowych z posesji do kanalizacji, co zmniejszy ryzyko lokalnych podtopień.

Kto może zostać beneficjentem programu?

Z dotacji mogą skorzystać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny. Dodatkowo o dofinansowanie mogą się starać właściciele nieruchomości, na których dopiero planuje się budowę domu jednorodzinnego (budynki te, muszą jednak być oddane do użytku).

Ile wynosi dotacja?

Dofinansowanie w formie dotacji, na nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych instalacji, wchodzących w skład przedsięwzięcia na kwotę do 5000 zł na jedno przedsięwzięcie. Na koszty kwalifikowane składają się zakup, dostawa, montaż, budowa oraz uruchomienie instalacji:

• do zbierania wód opadowych,
• do retencjonowania wód opadowych w zbiornikach,
• do retencjonowania wód opadowych w gruncie,
• do retencjonowania wód opadowych na dachach,
• do wykorzystania retencjonowanych wód opadowych.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

Najpierw należy założyć konto w portalu Beneficjenta na stronie internetowej portal.wfosigw.katowice.pl. Następnie trzeba pobrać, a później wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dotację – dokument dostępny jest po zalogowaniu w portalu Beneficjenta (menu po lewej stronie – DEDYKOWANA OFERTA DLA BENEFICJENTA FORMULARZ WNIOSKÓW odnośnik MOJA WODA). Wypełniony wniosek należy wydrukować i wraz potrzebnymi załącznikami wysłać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice. Dokumenty można składać od 22.03.2021r. aż do momentu wyczerpania środków programu.

Subskrybuj piekary.info

google news icon